reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

SUNEX z rekordowymi przychodami w I kwartale

Raciborski producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii spodziewa się kolejnych wzrostów i planuje ekspansję na nowe rynki. Pomoże mu w tym nowoczesny park maszynowy.

SUNEX w I kwartale 2018 roku odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 10,5 mln zł. Zysk operacyjny i EBITDA ukształtowały się odpowiednio na poziomach 0,3 mln zł i 0,8 mln zł, a wynik netto 0,2 mln zł. - W I kwartale 2018 roku pozyskaliśmy kolejne istotne zamówienia, dzięki czemu osiągnęliśmy wyraźny wzrost przychodów. Warto dodać, że po raz pierwszy od czasu debiutu SUNEX na rynku giełdowym w 2011 roku, zanotowaliśmy w I kwartale zysk na sprzedaży na poziomie 0,4 mln zł. W kolejnych okresach spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza, że drugi i trzeci kwartał są tradycyjnie najlepszymi okresami w wykonaniu Spółki i odpowiadają za 60-70% rocznych obrotów – mówi Romuald Kalyciok, prezes SUNEX SA. Najwyższą sprzedaż zanotowano na strategicznie ważnym dla spółki rynku niemieckim - ok. 60% w strukturze przychodów, ok. 30% na bardzo perspektywicznym rynku polskim, oraz ok. 10% na pozostałych rynkach. Szansę na rozwój SUNEX upatruje w coraz większym zainteresowaniu energią słoneczną, jako oszczędnym i ekologicznym sposobie ogrzewania. Wspierać go będzie także decyzja Unii Europejskiej, która przyjęła dyrektywę nakazującą do 2020 roku zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20 % we wszystkich krajach UE. SUNEX planuje rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie nowych wyrobów do swojej oferty. Wartość inwestycji opiewa na ok. 8-9 mln PLN. Firma złożyła już wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dzięki nowoczesnej technologii zostanie stworzony park maszynowy, który pozwoli nie tylko na wygenerowanie wyższej marży na sprzedaży, ale także usprawni procesy logistyczne i umożliwi realizację nietypowych zamówień. - Dzięki realizacji tego projektu nasza spółka umocni swoją pozycję producenta rozwiązań grzewczych i instalacyjnych. Przyczyni się to do ekspansji na nowe rynki i wyróżni nas na tle konkurencji – twierdzi Romuald Kalyciok.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1