reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 maja 2018

Wykład Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na TEC Warszawa 2018

Przedsiębiorcy, którzy rozważają utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, koniecznie powinni posłuchać wykładu na temat programu celowego w ramach PO IR 2014-2020, prowadzonego przez ekspertkę z MIIR.
Już w ten czwartek 17 maja, zapraszamy na TEC Warszawa, czyli połączenie seminarium i targów dla branży elektronicznej. Wśród naszych prelegentów będzie Patrycja Zeszutek, zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, która opowie m.in. o tym, jak starać się o wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych.

Pula środków przeznaczonych na działanie 2.1 programu Inteligentny Rozwój („Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R”) wynosi 350 mln PLN, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 50 mln EUR. Wnioski będzie można składać od 28 maja, nabór zakończy się 6 lipca.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin TEC Warszawa i uczestnictwa w seminarium. Darmowa rejestracja na to wydarzenie jest możliwa przez naszą stronę internetową.

evertiq.pl: - Jakie są najważniejsze kryteria oceny wniosku?


Patrycja Zeszutek, MIIR: - Najważniejszym kryterium jest, to czy przedsięwzięcie przewiduje budowę centrum badawczo-rozwojowego, bo czasami firmy próbują podciągnąć pod projekt standardową produkcję. Tymczasem założenia programu są jednoznaczne: dotyczy tworzenia lub rozbudowy działów badawczo-rozwojowych, czyli ma to ma być wydzielona jednostka, z infrastrukturą i kadrami B+R, w której prowadzone są badania lub prace rozwojowe.

Ale kryteriów obligatoryjnych jest kilka. Ważna jest sytuacja finansowa przedsiębiorcy: czy, przy założeniu dofinansowania, jest w stanie dostarczyć wkład własny. Czy projekt wpisuje się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji, których obecnie jest 17. Przedsięwzięcie nie może też dotyczyć działalności wykluczonych – ich lista jest podana w instrukcji składania wniosku – czyli na przykład rolnictwa lub produkcji energii.


I wreszcie istotny jest wpływ projektu na zrównoważony rozwój, czyli ogólnie mówiąc kwestie ochrony środowiska, a także zwracanie uwagi na równość szans i zapobieganie dyskryminacji. Na przykład jeśli przewidziana jest budowa nowego obiektu, to powstała infrastruktura musi być przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

To były kryteria obligatoryjne, ale premiowany jest na przykład wzrost zatrudnienia kadry badawczo-rozwojowej, bycie członkiem Krajowych Klastrów Kluczowych czy zaplanowanie w projekcie ochrony praw przemysłowych.

- Jakie są najczęstsze błędy przedsiębiorców przy składaniu wniosków?


- Na pewno, oprócz konieczności wypełnienia wniosku w całości, bardzo mocno należy zwrócić uwagę na jeden z załączników, czyli agendę badawczą, która opisuje szczegółowy plan prac realizowanych w czasie trwania przedsięwzięcia. W skrócie: nie dajemy dofinansowania na zakup infrastruktury bez poparcia tego opisem, jakie prace będą prowadzone w ramach tej infrastruktury. Jeśli treść tego specjalnego formularza jest zbyt uboga, zdecydowanie wpływa to niekorzystnie na ocenę wniosku.

Natomiast należy podkreślić, że w tym działaniu wprowadzono również system nanoszenia uwag przez ekspertów, i to nie tylko uwag formalnych, ale i merytorycznych. Przedsiębiorca ma potem 14 dni na wniesienie poprawek, czyli może spokojnie przemyśleć i uzupełnić swój wniosek, który dopiero po takich zmianach podlega ocenie ekspertów.

- Dla kogo przeznaczony jest program?


- Granty są przewidziane na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych, a minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN, więc jest to w znacznej mierze program przewidziany dla innowacyjnych firm o stabilnej kondycji finansowej, które chcą rozpocząć lub prowadzić działalność tego typu. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcom bez względu na status - alemałe i średnie firmy otrzymują dodatkowe punkty.

Mówimy tu o poważnej strategicznej, decyzji, ale rozumiem, że na TEC są firmy bardzo innowacyjne, prowadzące działalności w Polsce, i właśnie na nie stawiamy. Na przedsiębiorstwa, które nie chcą już zlecać na zewnątrz prac B+R, ale zamierzają same rozwijać swoje wyspecjalizowane produkty lub usługi w oparciu o własne prace badawczo - rozwojowe. Dofinansowanie można zdobyć na wiele elementów projektu: od zakupu gruntu (tu w niewielkim stopniu, bo 10% kosztów kwalifikowanych), poprzez budowę pomieszczeń, po wyposażenie, aparaturę i usługi doradcze.


- Dziękuję za rozmowę!

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 15 2018 11:45 V11.5.4-2