reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG
Przemysł elektroniczny |

LUG: projekt spółki BIOT zakwalifikowany do dofinansowania

Projekt dotyczy przeprowadzenia przez spółkę prac badawczo-rozwojowych pod nazwą: „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie”.

Zarząd spółki LUG SA poinformował o zakwalifikowaniu projektu spółki BIOT sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badanie i innowacje, Typ projektu: I. Projekty B+R przedsiębiorstw. Całkowita wartość projektu wynosi 4 899 356,61 zł, z czego: wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4 217 042,89 zł, kwota dofinansowania wynosi 2 123 671,26 zł, a nakłady w pozostałym zakresie w kwocie wynoszącej 2 775 685,35 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki.

reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama