reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© xdew77 dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 14 maja 2018

Robotyzacja mo偶e rozwi膮za膰 problem niedoboru pracowników w Polsce

Robotyzacja mo偶e mie膰 pozytywny wp艂yw na poziom p艂ac w polskiej gospodarce oraz rozwi膮za膰 problem niedoboru pracownik贸w, kt贸ry hamuje rozw贸j firm.
鈥 Polska gospodarka boryka si臋 z brakiem ludzi ch臋tnych do wykonywania prac, kt贸re doskonale mo偶na zrobotyzowa膰. Ponadto ca艂y czas walczymy o to, 偶eby p艂ace w polskiej gospodarce ros艂y. Mo偶na to stymulowa膰 ustawodawstwem, natomiast robotyzacja te偶 mo偶e mie膰 bardzo pozytywny wp艂yw na ten aspekt 鈥 m贸wi agencji informacyjnej Newseria Biznes dr in偶. Maciej Kuczy艅ski z Omron Electronics.
Inwestycja w roboty przemys艂owe, w zale偶no艣ci od bran偶y, to koszt od kilkuset tysi臋cy do miliona z艂otych, ale na og贸艂 bardzo szybko si臋 zwraca 鈥 nawet ju偶 po roku czy dw贸ch, zwi臋kszaj膮c wydajno艣膰 i konkurencyjno艣膰 przedsi臋biorstwa. Dzi臋ki temu redukuje koszty i zapewnia dodatkowe przychody. W Polsce najwi臋cej takich urz膮dze艅 pracuje w przemy艣le motoryzacyjnym, chemicznym i metalowym.
Utrzymuj膮ce si臋 od miesi臋cy historycznie niskie bezrobocie hamuje rozw贸j firm, kt贸re borykaj膮 si臋 z brakiem r膮k do pracy. Popyt na wykwalifikowanych pracownik贸w przekracza poda偶, co w czarnym scenariuszu mo偶e nawet negatywnie wp艂yn膮膰 na wzrost gospodarczy. W艣r贸d mo偶liwych rozwi膮za艅 tego problemu wymienia si臋 automatyzacj臋 proces贸w z wykorzystaniem robot贸w. W grudniowym raporcie 鈥濼he robots are ready. Are you? Untapped advantage in your digital workforce鈥 eksperci firmy doradczej Deloitte wskazuj膮, 偶e organizacje, kt贸re zdecydowa艂y si臋 wcze艣nie wdro偶y膰 t臋 technologi臋, osi膮gaj膮 dzi臋ki temu znaczne korzy艣ci, takie jak wi臋ksza wydajno艣膰 i obni偶enie koszt贸w. To szansa dla firm, kt贸re nie mog膮 na razie liczy膰 na wi臋ksz膮 poda偶 fachowc贸w ani w niesko艅czono艣膰 podnosi膰 p艂ac. 鈥 Robotyzacja to odpowied藕 na potrzeb臋 rynku, kt贸r膮 jest niedob贸r ch臋tnych do wykonywania ci臋偶kich, uci膮偶liwych prac. Mo偶emy oczywi艣cie si臋gn膮膰 po tani膮 si艂臋 robocz膮 ze Wschodu, natomiast to si艂膮 rzeczy spowoduje, 偶e wynagrodzenia w gospodarce b臋d膮 utrzymywa艂y si臋 na do艣膰 niskim poziomie. Alternatyw膮 jest robotyzacja, kt贸ra zwalnia nas z konieczno艣ci zatrudniania ludzi i wynagradzania ich pensj膮. Dzi臋ki temu zyskujemy mo偶liwo艣膰 inwestowania w innowacyjno艣膰. Wi臋kszy stopie艅 robotyzacji zwi臋ksza konkurencyjno艣膰 firmy, a to z kolei powoduje, 偶e mniej liczna za艂oga mo偶e by膰 du偶o lepiej wynagradzana 鈥 m贸wi dr Maciej Kuczy艅ski. Jak wynika z raportu Deloitte, ju偶 ponad po艂owa najwi臋kszych firm na 艣wiecie rozpocz臋艂a wdra偶anie automatyzacji proces贸w z wykorzystaniem robot贸w. Kolejne 19 proc. zamierza to zrobi膰 w ci膮gu najbli偶szych dw贸ch lat. Globalne przedsi臋biorstwa wyda艂y na automatyzacj臋 艣rednio 3,5 mln dolar贸w. Trzy czwarte (78 proc.) zak艂ada, 偶e w ci膮gu najbli偶szych trzech lat istotnie zwi臋kszy nak艂ady inwestycyjne na ten cel. Eksperci Deloitte podkre艣laj膮, 偶e w tym tempie automatyzacja proces贸w z wykorzystaniem robot贸w osi膮gnie niemal powszechne zastosowanie w ci膮gu kolejnych pi臋ciu lat. Docelowo roboty mog膮 zast膮pi膰 jedn膮 pi膮t膮 pracownik贸w zatrudnionych w pe艂nym wymiarze godzin (wed艂ug McKinsey Global Institute ju偶 do 2030 roku roboty przejm膮 ok. 800 mln miejsc pracy). Z drugiej strony 鈥 pozwalaj膮 firmie zwi臋ksza膰 przychody. Z analiz Deloitte wynika, 偶e je艣li du偶e firmy (zatrudniaj膮ce powy偶ej 50 tys. os贸b, z rocznymi przychodami powy偶ej 20 mld dol.) powierzy艂yby robotom 20 proc. zada艅, zyska艂yby 30 mln dol. dodatkowego przychodu rocznie. Odzwierciedla to przyk艂ad Korei Po艂udniowej, jednej z najszybciej rosn膮cych gospodarek 艣wiata, gdzie na 10 tys. pracownik贸w przypada 艣rednio 530 robot贸w (dla por贸wnania, w Polsce to 32 roboty na 10 tys. dla wszystkich bran偶). Dodatkowe przychody i redukcja koszt贸w dzia艂alno艣ci to nie jedyne zalety automatyzacji. Firmy wymieniaj膮 tak偶e wi臋ksz膮 konkurencyjno艣膰, wydajno艣膰 i jako艣膰, podniesienie poziomu zgodno艣ci (compliance) oraz mo偶liwo艣膰 zainwestowania dodatkowych 艣rodk贸w w innowacje. Natomiast kluczowe bariery przy wdra偶aniu automatyzacji i robotyzacji to m.in. konieczno艣膰 standaryzacji proces贸w, zarz膮dzanie zmian膮, jak r贸wnie偶 integracja z systemami informatycznymi. Cz臋sto nale偶膮 do nich r贸wnie偶 obawy przed skomplikowan膮 obs艂ug膮, niedostateczna wiedza czy wysokie ceny takich urz膮dze艅. Z drugiej strony, wed艂ug ekspert贸w inwestycja w robotyk臋 mo偶e zwr贸ci膰 si臋 nawet w przeci膮gu roku. 鈥 Zakup robota nale偶y postrzega膰 jako inwestycj臋 nie 鈥瀟u i teraz鈥, ale w d艂u偶szym okresie. Koszty takiego robota potrafi膮 zwr贸ci膰 si臋 w ci膮gu roku, maksymalnie dw贸ch lat, je偶eli odpowiednio to zaplanujemy. Je偶eli natomiast zestawimy to z cyklem 偶ycia takiego urz膮dzenia, wynosz膮cym 5-10 lat, to dostrze偶emy, 偶e generuje to bardzo du偶y, pozytywny cash flow dla przedsi臋biorstwa 鈥 m贸wi ekspert Omron Electronics.
Jak wynika z raportu 鈥濿orld Robotics 2017鈥 opublikowanego przez IFR Statistical Department, popyt na roboty przemys艂owe na 艣wiecie ro艣nie ju偶 od kilku lat. W 2016 roku sprzeda偶 takich urz膮dze艅 wzros艂a o 16 proc. do rekordowego poziomu 294 tys. sztuk, a warto艣膰 ca艂ego 艣wiatowego rynku si臋gn臋艂a 13,1 mld dol. (bez koszt贸w oprogramowania, implementacji, etc.). W Europie wzrost si臋gn膮艂 12 proc., a najwi臋cej robot贸w przemys艂owych wykorzystuje bran偶a automotive i chemiczna. W Polsce sprzedano w 2016 roku 1632 sztuk (9 proc. mniej rok do roku), a liczba czynnych w przemy艣le robot贸w si臋gn臋艂a 9,7 tys. Najwi臋cej takich urz膮dze艅 pracuje w przemy艣le motoryzacyjnym, chemicznym i metalowym.
Jak podkre艣la, implementacja robota, razem z opracowaniem i instalacj膮, to koszt si臋gaj膮cy od ok. 150 tys. do miliona z艂otych i wi臋cej, np. w przypadku du偶ych robot贸w spawalniczych. Natomiast bez wzgl臋du na typ, stopa zwrotu z inwestycji jest bardzo wysoka. 鈥 Czasy pionierskie, w kt贸rych taka inwestycja zwraca艂a si臋 w ci膮gu 5 lat i d艂u偶ej, s膮 ju偶 za nami. Roboty sta艂y si臋 bardziej popularne, funkcjonuj膮 ju偶 w wielu zak艂adach. Dlatego ceny robot贸w i us艂ug zwi膮zanych z ich implementacj膮 r贸wnie偶 spad艂y. Dzi臋ki temu 鈥 bior膮c pod uwag臋 ograniczenie pracy ludzi, ich wynagrodze艅, koszt贸w oko艂opracowniczych 鈥 jeste艣my w stanie uzyska膰 zwrot z inwestycji w ci膮gu roku czy dw贸ch. Oczywi艣cie w niekt贸rych przypadkach potrwa to d艂u偶ej, natomiast taka inwestycja jest zdecydowanie op艂acalna i jeste艣my w stanie skonstruowa膰 do tego przemawiaj膮cy business case 鈥 m贸wi dr in偶. Maciej Kuczy艅ski. Jesieni膮 ubieg艂ego roku Komisja Europejska zaakceptowa艂a now膮 strategi臋 polityki przemys艂owej, kt贸ra ma odpowiada膰 m.in. na wyzwania zwi膮zane z robotyzacj膮. Natomiast w Polsce, zgodnie z rz膮dowymi zapowiedziami, ma w tym roku zacz膮膰 dzia艂a膰 Polska Platforma Przemys艂u 4.0, kt贸ra b臋dzie wspiera膰 wdra偶anie cyfrowych technologii i robotyzacji w polskim przemy艣le. 殴r贸d艂o: Newseria Innowacje
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-2