reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 kwietnia 2018

Relpol opublikował raport roczny

W 2017 roku Grupa Relpol wypracowała rekordowe w historii przychody w wysokości 123 429 tys. PLN, co stanowi wzrost o 7,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Jednostka dominująca Relpol SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 115 533 tys. PLN (+8,9% r/r). - Największy wpływ na osiągnięte rezultaty miała korzystna koniunktura na rynkach zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży na rynek niemiecki w wyniku rozwijającego się portfela klientów oraz integracji procesowej z kluczowymi klientami. Należy również odnotować rekordową sprzedaż wyrobów na rynek azjatycki. Sprzedaż na rynku krajowym osiągnęła porównywalne wartości do roku minionego. W dalszym ciągu wpływ na wyniki na sprzedaż w kraju ma ograniczony poziom inwestycji w sektorze energetycznym i elektrotechnicznym – czytamy w liście prezesa, Sławomira Bialika, do akcjonariuszy. Wynik netto GK Relpol w 2017 roku wyniósł 5 811 tys. PLN, a Relpol SA: 6 052 tys. PLN. Oto wybrane dane finansowe Relpol za 2017 rok: Jak donosi Relpol w sprawozdaniu z działalności za 2017 roku, jednostka dominująca systematycznie modernizuje i rozbudowuje park maszynowy. Ma to na celu eliminację lub znaczące ograniczenie pracochłonnych prac manualnych. Wśród zeszłorocznym inwestycji wymieniono m.in. zakup linii do pokryć galwanicznych niklowych, zastępującej wyeksploatowaną linię do pokryć cynkowych oraz zakup automatycznej linii do produkcji cewek 24V, typowego podzespołu dla grupy przekaźników RM84/5/7. Wykonano również automat do kontroli parametrów elektrycznych i kontroli parametrów wysokiego napięcia. W ramach prowadzonych projektów, na prace badawczo-rozwojowe wydano w 2017 roku 648 tys. zł. Główne pozycje wydatków to projekt „Przekaźniki grupy RM12 – II etap” oraz „Przekaźniki czasowe”. Relpol informuje, że w ubiegłym roku opracowano nową rodzinę przekaźników czasowych do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej oraz ozpoczęto prace nad wdrożeniem do produkcji przekaźników nadzorczych, a w grupie przekaźników interfejsowych opracowano nową rodzinę przekaźników instalacyjnych RPI. 3. © Relpol
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1