reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 kwietnia 2018

Apator podpisał umowy z PGE Dystrybucja

Zarząd Apator SA poinformował, że 19 kwietnia 2018 r. zostały zawarte umowy z sześcioma (z siedmiu) oddziałami PGE Dystrybucja SA. Przedmiotem podpisanych umów jest dostawa 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 21,5 mln PLN.

Po podpisaniu ostatniej z umów objętych wygranym przetargiem łączna wartość dostaw w 2018 r. wyniesie 24,8 mln PLN. Warunki oferty przewidują również prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 32,5 mln PLN netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 57,3 mln PLN. O skorzystaniu przez PGE z prawa opcji zarząd poinformuje osobnym raportem bieżącym – czytamy w komunikacie.
reklama
reklama
October 05 2022 12:09 V20.8.44-1