reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 kwietnia 2018

Innowacje na kolei

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały, w ramach wspólnego przedsięwzięcia, 10 najlepszych projektów badawczo-rozwojowych służących polskiej kolei. Na wsparcie przedsięwzięć przeznaczono łącznie ponad 35 mln PLN.

Stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na otoczenie, wdrożenie technologii dla zapewnienia sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz podniesienia komfortu podróżnych. Najwyżej oceniony przez ekspertów został projekt konsorcjum Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów i firm InPhoTech Sp. z o.o. oraz Maxer-Inżynierskie Wsparcie Techniczne, którego efektem będzie opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatur szyn kolejowych. Nowatorska technologia będzie umożliwiała zdalne wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz bezpośrednio wysłała dane do systemów informatycznych PLK. – Innowacyjne rozwiązania wkraczają także na kolej. Tak duży program badawczy, dedykowany infrastrukturze kolejowej, pozwoli na wprowadzenie szeregu nowoczesnych rozwiązań przyjaznych podróżnym i środowisku. Nowoczesne systemy informacyjne i technologie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej – podsumowuje Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA, dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji. Największe dofinansowanie, w kwocie ponad 2,8 mln PLN, trafiło natomiast do konsorcjum, którego liderem jest Instytut Kolejnictwa. Efektem współpracujący kadry instytutu i spółek Siled Sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz ABZ Consulting Sp. z o.o. będzie opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych. Takie rozwiązanie umożliwi np. dostosowanie oświetlenia do rzeczywistego ruchu pociągów na stacjach oraz obecności podróżnych na peronach. Wnioskodawcy mogli składać swoje projekty w pięciu obszarach tematycznych. Były to: digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. Nabór wniosków prowadzony był od 30 października 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. Wspólne przedsięwzięcie potrwa do końca 2023 roku. Źródło: © NCBR
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1