reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 11 kwietnia 2018

Sonel przedstawił wyniki za 2017 rok

Sprzedaż Grupy Kapitałowej Sonel wzrosła, ale zyski spadły, przede wszystkim ze względu na straty wygenerowane przez spółki zależne.

Struktura grupy w roku 2017 nie uległa zmianie i nadal składa się z czterech spółek. Podmiotem dominującym pozostaje Sonel SA. Grupa Kapitałowa Sonel 2017 rok zamknęła sprzedażą na poziomie skonsolidowanym w wysokości 87,3 mln PLN, tj. 6,9 % wyższym niż w roku ubiegłym. EBIT obniżył się z 9,6 mln PLN do 6,3 mln PLN, a zysk netto z 9,3 mln zł do 4,4 mln PLN. - Jest to rezultat o ponad 50% gorszy niż w roku ubiegłym. W największej mierze spowodowany jest stratami wygenerowanymi przez spółki zależne. Spółki te realizują program rozwoju i zdobywania rynku. To generuje ponadprzeciętne koszty, których efektem są straty spółek zależnych – pisze w komentarzu prezes Sonela, Krzysztof Wieczorkowski. Spółka Foxytech zamknęła rok stratą ponad 1,2 mln PLN. Wysoki poziom ujemnego wyniku wynika ze zmiany modelu funkcjonowania oraz wdrażania nowej strategii zorientowanej na produkty związane z ochroną środowiska. Z kolei spółka Sonel Instrument India wygenerowała stratę na poziomie 0,4 mln PLN, głównie za sprawą spadku sprzedaży oraz wzrostu kosztów ponoszonych w końcówce roku, wynikających z uruchomienia nowego segmentu działalności, związanego z wysokimi napięciami. Natomiast Sonel Test & Measurement w USA wygenerowała stratę w wysokości 1,96 mln PLN. Jest to pierwszy rok działania tej organizacji i koszty, które spółka poniosła i będzie ponosić w 2018 roku, są związane z budowaniem pozycji na rynku amerykańskim. - Oczekujemy, że w roku 2018 wszystkie spółki będą osiągały lepsze wyniki. Podmiot Sonel India i spółka Foxytech powinny odnotować wyniki dodatnie. Zarząd dopuszcza możliwość, że podmiot amerykański jeszcze w 2018 roku zamknie rok stratą, ale na poziomie niższym niż w 2017 roku – ocenia prezes Sonela. W 2018 roku zarząd liczy na kolejne zamówienia z grupy Lincoln, co pozwoli utrzymać wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych. Przewidywany poziom sprzedaży do tej grupy w 2018 roku nie powinien odbiegać od poziomów uzyskanych w 2017 roku. Foxytech będzie realizował sprzedaż urządzenia do monitorowania smogu oraz internetową sprzedaż drobnej elektroniki użytkowej oraz urządzeń do pomiaru i poprawy jakości powietrza. System monitoringu jakości powietrza to całkowicie polska konstrukcja, której opracowanie rozpoczęto w połowie 2017 roku. Wśród innych istotnych osiągnięć 2017 roku, Sonel wymienia wprowadzenie do sprzedaży 7 nowych typów wyrobów oraz kilku nowych akcesoriów, m.in. rodziny testerów urządzeń elektrycznych i lokalizatora kabli. Zakończono również większość certyfikacji produktów na rynek USA oraz program wyposażania produktów w komunikację bezprzewodową i rozwoju aplikacji mobilnych współpracujących z miernikami. Systematycznie prowadzone też były prace wspierające rozwój eksportu na inne rynki, zwłaszcza hiszpańskojęzyczne oraz Azji (w tym Indii) i Australii.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2