reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andres rodriguez dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 kwietnia 2018

APS Energia o planach na 2018 rok

Spółka ma już rekordowy portfel zamówień na ten rok i będą one realizowane z marżami znacznie wyższymi niż w 2017 roku. APS Energia chce też rozwijać kolejne kierunki sprzedaży i wprowadzi nowe produkty.

W 2017 roku przychody grupy wyniosły 95,8 mln zł wobec 83,5 mln zł z 2016 roku. Rekordowy wynik był efektem wzrostu sprzedaży na rynku polskim, unijnym oraz krajów byłego WNP. Jednak duża konkurencja oraz różnice kursowe sprawiły, że wzrost przychodów odbył się kosztem spadku marż. Dodatkowo na końcowy wynik wpłynęła wyższa amortyzacja po dokonaniu inwestycji w Stanisławowie Pierwszym oraz poniesione wydatki inwestycyjne na nowe produkty, przeznaczone do oferty na lata 2018 - 2020. Ostatecznie strata netto wyniosła 2,9 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku w 2016 roku. Firma podkreśla, że perspektywy na ten rok wyglądają dobrze. Wartość portfela zamówień na 2018 rok jest najwyższa w historii grupy i przekraczała 43,5 mln zł. - Rezultatem realizowanych z konsekwencją zadań i przyjętej przez zarząd strategii rozwoju jest rekordowy pod względem wartości portfel zleceń spółki i grupy. Co ważne, zdobyte już zamówienia będą realizowane na marżach znacznie wyższych niż w 2017 roku. Dodatkowo, rozłożenie ich w całym roku, w dużym stopniu zneutralizuje okres sezonowości, który jak dotąd był widoczny w naszych kwartalnych wynikach finansowych – informuje w raporcie rocznym Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. Spółka chce rozwijać nowe kierunki, takie jak USA i Bliski Wschód. Planuje dalej zwiększać sprzedaż do krajów WNP. Oczekuje wzrostu sprzedaży urządzeń do sektora energetyki atomowej. - W tym obszarze dostarczamy nasze produkty do Indii czy krajów WNP – wciąż widzimy tu ogromny potencjał na kolejne lata. Zdobyliśmy ponadto pierwsze zamówienia z branży energetycznej w USA, co dobitniej pokazuje, iż podjęte w przeszłości działania sprzedażowe wzmacniają już udział grupy na nowych rynkach – dodaje Piotr Szewczyk. APS Energia przygotowuje nowe urządzenia dla rynku trakcji i transportu. W II kwartale tego roku uruchomi dostawy przetwornic statycznych oraz systemów diagnostyki i rejestracji dla wagonów kolejowych do spółki H. Cegielski. - Szacujemy, że w tym roku segment trakcji będzie stanowił dziesiątą część naszych przychodów, a w kolejnych latach nawet jedną trzecią osiągniętego poziomu sprzedaży. Kolejnym rynkiem do dalszego rozwoju jest dla nas sektor obronny. Spółka uzyskała w tym roku koncesję MSWiA, dzięki czemu może bezpośrednio oferować swoje produkty również dla sektora wojskowego. Planujemy utrzymanie skali wydatków na badania i rozwój nowych urządzeń. Inwestujemy w takie obszary jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy magazyny energii, które gotowe są podbić nie tylko polski rynek, ale także zyskać przychylność klientów poza granicami kraju – ocenia prezes APS Energia. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1