reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 kwietnia 2018

Medicalgorithmics – dwucyfrowy wzrost przychodów w 2017 roku

Medicalgorithmics S.A., dostawca rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, opublikował wyniki finansowe za 2017 rok. Poziom sprzedaży Grupy po raz pierwszy przekroczył 200 milionów złotych, przy zachowaniu wysokiej rentowności operacyjnej.

Zysk na poziomie EBITDA wyniósł 54,3 mln złotych, a zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej to 25,5 mln złotych. Pomimo dynamicznego rozwoju Grupa zmniejszyła zadłużenie i na koniec roku zobowiązania finansowe pomniejszone o posiadaną gotówkę wyniosły 40 mln złotych. Dwucyfrowy wzrost przychodów i liczby wniosków W 2017 roku przychody Grupy wyniosły 203,4 mln zł, co oznacza wzrost o 59% r/r. Sprzedaż Grupy jest pochodną liczby usług diagnostycznych wykonanych w danym okresie przez klientów Medi-Lynx. W 2017 roku liczba złożonych wniosków o płatność od ubezpieczycieli w związku z wykonanymi usługami diagnostycznymi osiągnęła poziom 95 tys., czyli o 70% więcej w porównaniu do 2016 roku. W czwartym kwartale zostało złożonych 25 tys. wniosków, co oznacza wzrost o 91% r/r. Znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz liczby wykonanych badań było możliwe dzięki przejęciu klientów AMI Monitoring, Inc. w pierwszym kwartale 2017 roku oraz objęciu konsolidacją wyników spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) za cały analizowany okres. W roku 2016 wyniki Medi-Lynx były konsolidowane od dnia przejęcia, t.j. od dnia 30.03.2016. Inicjatywy i dokonania 2017 roku W 2017 roku Grupa podjęła szereg działań w celu wsparcia procesu sprzedaży na rynkach globalnych, w tym na kluczowym rynku USA. W ramach rozwoju sprzedaży na nowych rynkach Spółka podpisała umowy z nowymi partnerami handlowymi w Danii, Czechach i we Włoszech. Zgodnie z założeniami przebiegały postępy prac przy rozwoju nowych produktów. Spółka zakończyła proces rejestracji swojego nowego produktu, systemu do domowej telerehabilitacji kardiologicznej na terenie Polski i otrzymała od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodę na jego komercjalizację. Dzięki temu w 2017 roku rozpoczął się pilotaż tego systemu w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. System do rehabilitacji PocketECG CRS otrzymał bardzo pochlebne referencje od lekarzy, rehabilitantów i pacjentów. W zakresie rozwoju produktowego Spółka nadal udoskonalała system do diagnozowania arytmii serca – PocketECG. W minionym roku ulepszony został odczyt i interpretacja aktywności fizycznej pacjenta. Ponadto, pod koniec 2017 roku Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt ECG TechBot. Jest to dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej analizy i interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody tzw. deep learning. Dalszy rozwój Grupy Medicalgorithmics W 2018 roku w Europie Spółka będzie kontynuować działania zmierzające do stworzenia kodów refundacyjnych dla usługi długoterminowego monitorowania arytmii w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Medi-Lynx, spółka z Grupy zajmująca się świadczeniem usług diagnostycznych, w ramach rozwoju biznesu na terenie Stanów Zjednoczonych planuje kontynuować kompleksową kampanię informacyjną i wizerunkową systemu PocketECG. W 2018 roku Grupa planuje także zainicjowanie w Stanach Zjednoczonych wdrożeń pilotażowych nowego produktu – systemu do domowej telerehabilitacji kardiologicznej PocketECG CRS.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-2