reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ES-System Przemysł elektroniczny | 30 marca 2018

ES-System: zysk netto +113,5%

Polski producent oświetlenia w 2017 roku zwiększył przychody i zyski. Perspektywy na rok 2018 również zakładają wzrosty.

– W 2017 roku odnotowaliśmy 4,2% wzrost przychodów ze sprzedaży, który był pochodną 15% wzrostu eksportu r/r. W omawianym okresie sprzedaż krajowa wzrosła o 1,5% r/r. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła poprawa zysków i rentowności. Spółka zakończyła 2017 rok z 7 mln zł zyskiem netto przy 3,7% rentowności – mówi Rafał Gawrylak, prezes zarządu ES-SYSTEM SA. W IV kw. 2017 roku sprzedaż krajowa ES-SYSTEM wyniosła 43,2 mln zł, czyli spadła o 3,2% r/r, co jest pochodną przesunięcia na bieżący rok realizacji projektów, które miały zakończyć się w 2017 roku oraz wysokiej bazy porównawczej. Narastająco na rynku krajowym zrealizowano sprzedaż na poziomie 148,1 mln zł, tj. wzrost o 1,5% r/r. W 2017 roku w ujęciu segmentowym w oświetleniu przemysłowym spółka osiągnęła 5,5% wzrostu r/r. Segment oświetlenia architektonicznego zanotował 0,2% wzrostu r/r, zewnętrznego 8,1% wzrostu r/r, a sterowania o 23,9% r/r. W segmencie oświetlenia awaryjnego sprzedaż spadła o 0,5% r/r. – Wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym jest efektem wprowadzenia do sprzedaży nowej rodziny opraw – COSMO FX, systemu nagrodzonego w konkursie godło e-Jakość 2017 Odkrycie Roku oraz nominowanym do nagród: iF Design Award 2017 i DOBRY WZÓR 2017. Dodatkowo w ubiegłym roku prowadziliśmy prace nad nowymi rodzinami opraw awaryjnych, które będą dostępne w sprzedaży już w połowie 2018 roku. Rozwijamy także autorski system sterowania, zarówno oprawami awaryjnymi jak i oświetleniem podstawowym, aby zapewniać kompleksowe rozwiązania oświetleniowe dla naszych klientów – mówi prezes Gawrylak. W IV kw. 2017 roku Grupa Kapitałowa zanotowała sprzedaż eksportową na poziomie 10,5 mln zł, tj. wyższą o 7,7% niż w IV kw. 2016 roku. W całym 2017 roku sprzedaż eksportowa wyniosła 41,6 mln zł, tj. 14,9% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży głównie na rynkach Unii Europejskiej do poziomu 28,2 mln zł, tj. 12% r/r oraz w Azji i do krajów Bliskiego Wchodu o 52% do 7,3 mln zł. – Wzrost sprzedaży zagranicznej jest zgodny z założeniami i wynika m.in. z aktywnej polityki marketingowej, w tym udziału w targach LuxLive w Londynie, Light Middle East w Dubaju oraz konferencji Professional Lighting Design Convention w Paryżu. Produkty ES-SYSTEM z powodzeniem konkurują na rynkach europejskich – mówi prezes ES-SYSTEM SA.
W 2017 roku sprzedaż oświetlenia LED w Grupie wzrosła o 9,8 p.p. r/r do poziomu 72,1% sprzedaży ogółem. W kraju rozwiązania oparte na technologii LED stanowiły 72,2% całkowitej sprzedaży wobec 59,3% w 2016 roku. Za granicą, Grupa zanotowała spadek udziału sprzedaży LED do 71,6% w stosunku do 74,7% w 2016 roku. Wartościowo sprzedaż zagraniczna produktów LED w 2017 roku była wyższa o 16% r/r.
W IV kw. 2017 roku EBIT wyniósł 3,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do IV kw. 2016 roku o 18,9%. Narastająco w 2017 roku zysk operacyjny podwoił się i wyniósł 7,7 mln zł, tj. wzrost o 116,9% r/r. Koszty operacyjne w całym 2017 roku wyniosły 65,3 mln zł i były wyższe o 4,5 mln zł, tj. 7,4% niż przed rokiem, efekt wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów prowizji handlowych w ES-SYSTEM S.A. Grupa osiągnęła 1,1 mln zł zysku na pozostałej działalności operacyjnej, w porównaniu do straty w wysokości 3,1 mln zł w 2016 roku. Na poprawę wyniku największy wpływ miało utworzenie o 2,6 mln zł mniejszej niż przed rokiem rezerwy na należności, rozwiązanie rezerw na należności w ES-SYSTEM S.A. oraz rozwiązanie rezerw aktuarialnych w ES-SYSTEM Wilkasy. Marża EBIT wyniosła na koniec 2017 roku 4%, wobec 1,9% w 2016 roku. W IV kw. 2017 roku Grupa osiągnęła 2,2 mln zł zysku netto, tj. wzrost o 12% względem IV kw. 2016 roku. Narastająco w 2017 roku Grupa zanotowała wynik w wysokości 7 mln zł, co oznacza wzrost o 3,7 mln zł, tj. 113,5% względem 2016 roku. Perspektywy dalszych wzrostów na 2018 rok W oparciu o wyniki z IV kw. 2017 roku, perspektywy branży oraz poziom krajowych zamówień, który był wyższy o 18% r/r, I kw. 2018 roku powinien przełożyć się na poprawę sprzedaży w kraju. Spółka planuje wprowadzenie nowych systemów oświetlenia biurowego, ekspozycyjnego i hotelowo-apartamentowego w segmencie oświetlenia architektonicznego. W segmencie przemysłowym ES-SYSTEM zamierza kontynuować wdrażanie nowych rozwiązań i poszerzanie oferty produktowej. W segmencie sterowania spółka rozpocznie produkcję i sprzedaż systemów oświetlenia inteligentnego, których prace koncepcyjne i wdrożeniowe rozpoczęto w 2017 roku. Spółka rozpoczęła bieżący rok z niższym o 9% r/r portfelem zamówień eksportowych, co pozwala oczekiwać niższego wyniku sprzedaży w I kw. 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Równocześnie liczba projektów, będących w fazie opracowywania na różnych rynkach, stanowi dobry prognostyk sprzedaży na cały 2018 rok, który może się zamknąć wartością wyższą niż w 2017 roku. Dzięki działaniom spółki ES-SYSTEM UK Ltd. spodziewane są również pierwsze duże realizacje w Wielkiej Brytanii. W 2018 roku zarząd planuje dalszy rozwój sprzedaży na dotychczasowych rynkach eksportowych. Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych będzie realizowane w oparciu o rozwój kontaktów biznesowych i sieci przedstawicieli handlowych oraz poprzez udział w wybranych wydarzeniach branżowych. Planowane na 2017 rok wydatki inwestycyjne w wysokości 9 mln zł zostały zrealizowane. CAPEX na 2018 rok zakładany jest na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Źródło: © ES-System
reklama
reklama
November 23 2020 12:22 V18.13.2-1