reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ES-System Przemysł elektroniczny | 30 marca 2018

ES-System: zysk netto +113,5%

Polski producent oświetlenia w 2017 roku zwiększył przychody i zyski. Perspektywy na rok 2018 również zakładają wzrosty.
– W 2017 roku odnotowaliśmy 4,2% wzrost przychodów ze sprzedaży, który był pochodną 15% wzrostu eksportu r/r. W omawianym okresie sprzedaż krajowa wzrosła o 1,5% r/r. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła poprawa zysków i rentowności. Spółka zakończyła 2017 rok z 7 mln zł zyskiem netto przy 3,7% rentowności – mówi Rafał Gawrylak, prezes zarządu ES-SYSTEM SA.

W IV kw. 2017 roku sprzedaż krajowa ES-SYSTEM wyniosła 43,2 mln zł, czyli spadła o 3,2% r/r, co jest pochodną przesunięcia na bieżący rok realizacji projektów, które miały zakończyć się w 2017 roku oraz wysokiej bazy porównawczej. Narastająco na rynku krajowym zrealizowano sprzedaż na poziomie 148,1 mln zł, tj. wzrost o 1,5% r/r.

W 2017 roku w ujęciu segmentowym w oświetleniu przemysłowym spółka osiągnęła 5,5% wzrostu r/r. Segment oświetlenia architektonicznego zanotował 0,2% wzrostu r/r, zewnętrznego 8,1% wzrostu r/r, a sterowania o 23,9% r/r. W segmencie oświetlenia awaryjnego sprzedaż spadła o 0,5% r/r.– Wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym jest efektem wprowadzenia do sprzedaży nowej rodziny opraw – COSMO FX, systemu nagrodzonego w konkursie godło e-Jakość 2017 Odkrycie Roku oraz nominowanym do nagród: iF Design Award 2017 i DOBRY WZÓR 2017. Dodatkowo w ubiegłym roku prowadziliśmy prace nad nowymi rodzinami opraw awaryjnych, które będą dostępne w sprzedaży już w połowie 2018 roku. Rozwijamy także autorski system sterowania, zarówno oprawami awaryjnymi jak i oświetleniem podstawowym, aby zapewniać kompleksowe rozwiązania oświetleniowe dla naszych klientów – mówi prezes Gawrylak.

W IV kw. 2017 roku Grupa Kapitałowa zanotowała sprzedaż eksportową na poziomie 10,5 mln zł, tj. wyższą o 7,7% niż w IV kw. 2016 roku. W całym 2017 roku sprzedaż eksportowa wyniosła 41,6 mln zł, tj. 14,9% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży głównie na rynkach Unii Europejskiej do poziomu 28,2 mln zł, tj. 12% r/r oraz w Azji i do krajów Bliskiego Wchodu o 52% do 7,3 mln zł.

– Wzrost sprzedaży zagranicznej jest zgodny z założeniami i wynika m.in. z aktywnej polityki marketingowej, w tym udziału w targach LuxLive w Londynie, Light Middle East w Dubaju oraz konferencji Professional Lighting Design Convention w Paryżu. Produkty ES-SYSTEM z powodzeniem konkurują na rynkach europejskich – mówi prezes ES-SYSTEM SA.
W 2017 roku sprzedaż oświetlenia LED w Grupie wzrosła o 9,8 p.p. r/r do poziomu 72,1% sprzedaży ogółem. W kraju rozwiązania oparte na technologii LED stanowiły 72,2% całkowitej sprzedaży wobec 59,3% w 2016 roku. Za granicą, Grupa zanotowała spadek udziału sprzedaży LED do 71,6% w stosunku do 74,7% w 2016 roku. Wartościowo sprzedaż zagraniczna produktów LED w 2017 roku była wyższa o 16% r/r.

W IV kw. 2017 roku EBIT wyniósł 3,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do IV kw. 2016 roku o 18,9%. Narastająco w 2017 roku zysk operacyjny podwoił się i wyniósł 7,7 mln zł, tj. wzrost o 116,9% r/r. Koszty operacyjne w całym 2017 roku wyniosły 65,3 mln zł i były wyższe o 4,5 mln zł, tj. 7,4% niż przed rokiem, efekt wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów prowizji handlowych w ES-SYSTEM S.A. Grupa osiągnęła 1,1 mln zł zysku na pozostałej działalności operacyjnej, w porównaniu do straty w wysokości 3,1 mln zł w 2016 roku. Na poprawę wyniku największy wpływ miało utworzenie o 2,6 mln zł mniejszej niż przed rokiem rezerwy na należności, rozwiązanie rezerw na należności w ES-SYSTEM S.A. oraz rozwiązanie rezerw aktuarialnych w ES-SYSTEM Wilkasy. Marża EBIT wyniosła na koniec 2017 roku 4%, wobec 1,9% w 2016 roku.

W IV kw. 2017 roku Grupa osiągnęła 2,2 mln zł zysku netto, tj. wzrost o 12% względem IV kw. 2016 roku. Narastająco w 2017 roku Grupa zanotowała wynik w wysokości 7 mln zł, co oznacza wzrost o 3,7 mln zł, tj. 113,5% względem 2016 roku.

Perspektywy dalszych wzrostów na 2018 rok

W oparciu o wyniki z IV kw. 2017 roku, perspektywy branży oraz poziom krajowych zamówień, który był wyższy o 18% r/r, I kw. 2018 roku powinien przełożyć się na poprawę sprzedaży w kraju. Spółka planuje wprowadzenie nowych systemów oświetlenia biurowego, ekspozycyjnego i hotelowo-apartamentowego w segmencie oświetlenia architektonicznego. W segmencie przemysłowym ES-SYSTEM zamierza kontynuować wdrażanie nowych rozwiązań i poszerzanie oferty produktowej. W segmencie sterowania spółka rozpocznie produkcję i sprzedaż systemów oświetlenia inteligentnego, których prace koncepcyjne i wdrożeniowe rozpoczęto w 2017 roku.

Spółka rozpoczęła bieżący rok z niższym o 9% r/r portfelem zamówień eksportowych, co pozwala oczekiwać niższego wyniku sprzedaży w I kw. 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Równocześnie liczba projektów, będących w fazie opracowywania na różnych rynkach, stanowi dobry prognostyk sprzedaży na cały 2018 rok, który może się zamknąć wartością wyższą niż w 2017 roku. Dzięki działaniom spółki ES-SYSTEM UK Ltd. spodziewane są również pierwsze duże realizacje w Wielkiej Brytanii. W 2018 roku zarząd planuje dalszy rozwój sprzedaży na dotychczasowych rynkach eksportowych. Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych będzie realizowane w oparciu o rozwój kontaktów biznesowych i sieci przedstawicieli handlowych oraz poprzez udział w wybranych wydarzeniach branżowych.

Planowane na 2017 rok wydatki inwestycyjne w wysokości 9 mln zł zostały zrealizowane. CAPEX na 2018 rok zakładany jest na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Źródło: © ES-System

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 26 2018 11:55 V11.1.1-2