reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© beatricee _dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

W 2018 roku APS Energia zamierza poprawić rentowność

– Spółka zbudowała nie tylko duży portfel, ale i bardziej dochodowy. Rentowność na poszczególnych kontraktach wygląda dużo lepiej niż w 2017 roku - mówi w rozmowie z Akcjonariat.pl Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Akcjonariat.pl: – Spółka ma za sobą kolejny rok rekordowej sprzedaży. Tym razem jednak w IV kwartale nie udało się odrobić strat i APS Energia zakończyła cały 2017 rok na minusie. Co o tym zdecydowało? Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia: – Rekordowe przychody wypracowaliśmy dzięki wzrostowi sprzedaży na rynku polskim, unijnym oraz krajów byłego WNP. Jednak duża konkurencja oraz różnice kursowe sprawiły, że wzrost przychodów odbył się kosztem spadku marż. Widać to było na głównych dla spółki rynkach systemów zasilania i usług serwisowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Dodatkowo na końcowy wynik wpłynęła wyższa amortyzacja po dokonaniu inwestycji w Stanisławowie Pierwszym oraz poniesione wydatki inwestycyjne na nowe produkty, przeznaczone do oferty na lata 2018 - 2020. – Czy jest szansa na odbicie marż już w 2018 roku? – Poprawa marż to jeden z naszych podstawowych bieżących celów operacyjnych. Skuteczniej budujemy nie tylko większy portfel w układzie rok do roku, ale i bardziej dochodowy. Rentowność na poszczególnych kontraktach obecnie wygląda dużo lepiej niż w 2017 roku. Przede wszystkim pozyskaliśmy już duże zlecenie z energetyki atomowej, które tradycyjnie powinno być realizowane na wysokich marżach. W innych segmentach też widzimy poprawę. – Jak wyglądają perspektywy na dalszą rozbudowę backlogu? – Portfel zleceń, którym dysponujemy daje nam możliwość w doborze kolejnych zamówień, patrząc od strony rentowności. Już teraz mamy lub negocjujemy kontrakty, które będą realizowane w latach 2018-2021. Jesteśmy w procesie negocjacji dużego kontraktu z sektora energetyki atomowej, związanego z budową nowych bloków. W dynamicznie rozwijającym się segmencie transportu i trakcji pozyskaliśmy duży kontrakt od FPS Cegielski. Spółka dostarczy przetwornice statyczne oraz systemy diagnostyki i rejestracji dla wagonów kolejowych. Zlecenie będzie realizowane począwszy od drugiego kwartału 2018 roku. Liczymy, że w tym roku pozyskamy kolejne zamówienia z tego obszaru, zarówno w Polsce jak też w 2-3 innych krajach. Potencjalnie ich łączna wartość to kilkadziesiąt milionów złotych. – W tym roku spółka otrzymała koncesję z MSWiA, która pozwoli na sprzedaż urządzeń zasilania gwarantowanego dla sektora wojskowego i pozostałych służb mundurowych. Kiedy możliwe są pierwsze dostawy? – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło koncesji APS Energia na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. To dla nas duża szansa na bezpośrednie zlecenia z sektora wojskowego. Do tej pory kontrakty na tym polu pozyskiwaliśmy poprzez pośredników. Na razie na rynku mamy zastój inwestycyjny, ale liczymy, że w połowie roku ruszą wojskowe przetargi. – Istotnym źródłem sprzedaży dla spółki są rynki zagraniczne. Jak pod tym względem może wyglądać 2018 rok? – Ważnym dla nas rynkiem są kraje WNP. Chcemy dalej zwiększać tam sprzedaż. Intensywnie pracujemy nad wejściem na nowe rynki. Realizujemy pierwsze dostawy do Stanów Zjednoczonych. Testujemy możliwość sprzedaż do Turcji i na Bliski Wschód. – Osobną kwestią są inwestycje związane z rozwojem organicznym. Ile spółka chce wydać na ten cel w tym roku? – W tym roku na inwestycje powinnyśmy wydać 5-6 mln zł. Głównie będą to dalsze wydatki na badania i rozwój. Przyszłościowym kierunkiem, który chcemy rozwijać jest segment magazynowania energii. – Czy APS Energia myśli o dodatkowym wzmocnieniu potencjału poprzez akwizycje? – Przyglądamy rynkowi przejęć spółek z naszej branży w kraju i za granicą. Obecnie nie jest łatwo kupić dobrą firmę. Niemiej uważamy, że konsolidacja w branży jest nieunikniona. Mniejsze spółki mogą mieć problemy z przetrwaniem i będą szukały aliansów. Będziemy bacznie obserwowali sytuację. – Dziękuję za rozmowę. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama