reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© begemot 30 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 marca 2018

APS Energia prezentuje wstępne wyniki roczne

Grupa APS Energia w 2017 roku zwiększyła przychody ze sprzedaży do 95,8 mln PLN z 83,5 mln PLN w roku poprzednim.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2017 r. kształtują się następująco:
  • przychody ze sprzedaży: 95,8 mln zł (za 2016 r.: 83,5 mln zł),
  • strata z działalności operacyjnej: -0,7 mln zł (za 2016 r. zysk: 4,2 mln zł),
  • EBITDA: 2,2 mln zł (za 2016 r.: 6,6 mln zł),
  • strata netto: -2,9 mln zł (za 2016 r. zysk: 2,5 mln zł).
- Za rekordowy poziom przychodów osiągniętych w 2017 r. przez Grupę Kapitałową APS Energia odpowiada zarówno wzrost sprzedaży na rynku polskim, jak również na rynkach Unii Europejskiej oraz krajów byłego WNP. Zanotowana strata w 2017 roku to efekt wzrostu amortyzacji po zakończeniu inwestycji w Stanisławowie Pierwszym (siedziba APS Energia) oraz intensywnej walki konkurencyjnej, a co za tym idzie obniżenia marż na głównych dla firmy rynkach systemów zasilania i usług serwisowych, zarówno w kraju jak i za granicą. APS Energia zwiększyła swoje udziały w rynku krajowym (m.in. poprzez pozyskanie nowych segmentów odbiorców), co odbyło się kosztem realizowanych marż w 2017 r. – informuje spółka w komunikacie. Zarząd APS Energia zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników ostatecznych, które zostaną opublikowane 30 marca w skonsolidowanym raporcie rocznym.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2