reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 26 marca 2018

Lena Lighting podsumowuje 2017 rok

Dostawca opraw oświetleniowych w 2017 roku skoncentrował się na intensyfikacji sprzedaży na rynku polskim i zysku spółki. Osiągnięte wyniki przekroczyły wewnętrzne założenia w zakresie wzrostu sprzedaży i rentowności netto – informuje prezes Lena Lighting.

Rok 2017 Lena Lighting SA zamknęła przychodami na poziomie 137 134 tys. zł. Jest to wynik o 5,09% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 roku. Rok 2017 charakteryzował się wzrostem przychodów spółki w obrocie krajowym o 9,91% i nieznacznym w obrocie zagranicznym 1,21%. (w Euro wzrost o 3,83%). Główny wpływ na wzrost sprzedaży w 2017 roku miały kraje zarówno z obszaru UE (wzrost o 0,84%), jak i spoza UE (wzrost o 3,8%). Spółka zanotowała wzrost rentowności sprzedaży w 2017 r. do 29,16% z 27,05% w 2016 r. Powodem niskiej rentowności marży w 2016 roku były koszty związane z badaniem i rozwojem produktów, w tym przede wszystkim testów nowych rozwiązań zastosowanych w oprawach, zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R i koszty wdrożenia nowych opraw do produkcji. - Dokonaliśmy optymalizacji struktury aktywów spółki poprzez sprzedaż niewykorzystywanych w działalności nieruchomości gruntowych, przeznaczając pozyskane środki na inwestycje. Prowadzone były inwestycje w zakresie rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej oraz zakupu maszyn i narzędzi do produkcji w sumie ponad 7,3 mln PLN – pisze prezes Włodzimierz Lesiński w liście do akcjonariuszy. W ciągu minionych miesięcy roku dział badań i rozwoju Lena Lighting pracował nad nowymi produktami, czego efektem były zastrzeżone wzory i uzyskane patenty. Podjęto m.in. prace związane z wdrożeniem opatentowanego przez spółkę sposobu wytwarzania wielodiodowego punktu świetlnego (modułowy pasek LED). Spółka opracowała również lampę LED wielodiodową, posiadająca soczewkę ukierunkowującą bieg promienia świetlnego, której to kształt wpływa na obniżenie współczynnika UGR. W zeszłym roku Lena Lighting rozpoczęła też projekt finansowany z funduszy europejskich: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand tytuł projektu: „Oświetlimy świat”. Celem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych i zwiększenie exportu Lena Lighting SA poprzez działania o charakterze promocyjnym. Podjęte działania zwiększą sprzedaż eksportową opraw oświetleniowych opartych o technologię LED na dotychczasowych rynkach zbytu, a także umożliwią rozszerzenie sprzedaży na nowych rynkach. Firma zapowiada, że w 2018 roku będzie nadal prowadziła inwestycje w zakresie parku maszynowego i implementacji wyników działalności badawczo-rozwojowej w nowych produktach. Zarząd spółki zakłada, że na rynkach zagranicznych w 2018 roku firma poprawi swoją dynamikę sprzedaży. W zakresie sprzedaży krajowej oczekiwane są dalsze wzrosty, tak jak to miało miejsce w 2017 roku.
© Lena Lighting SA powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przez zawiązanie nowej spółki. Debiut spółki na GPW nastąpił w czerwcu 2005 roku. Grupa Kapitałowa Lena Lighting składa się z podmiotu dominującego Lena Lighting SA, z podmiotu zależnego Luxmat Investment Sp. z o.o. oraz z podmiotu zależnego Lena Lighting GmbH.
reklama
reklama
December 02 2020 12:20 V18.13.17-2