reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemys艂 elektroniczny | 26 marca 2018

Lena Lighting podsumowuje 2017 rok

Dostawca opraw o艣wietleniowych w 2017 roku skoncentrowa艂 si臋 na intensyfikacji sprzeda偶y na rynku polskim i zysku sp贸艂ki. Osi膮gni臋te wyniki przekroczy艂y wewn臋trzne za艂o偶enia w zakresie wzrostu sprzeda偶y i rentowno艣ci netto 鈥 informuje prezes Lena Lighting.
Rok 2017 Lena Lighting SA zamkn臋艂a przychodami na poziomie 137 134 tys. z艂. Jest to wynik o 5,09% wy偶szy ni偶 w analogicznym okresie 2016 roku. Rok 2017 charakteryzowa艂 si臋 wzrostem przychod贸w sp贸艂ki w obrocie krajowym o 9,91% i nieznacznym w obrocie zagranicznym 1,21%. (w Euro wzrost o 3,83%). G艂贸wny wp艂yw na wzrost sprzeda偶y w 2017 roku mia艂y kraje zar贸wno z obszaru UE (wzrost o 0,84%), jak i spoza UE (wzrost o 3,8%). Sp贸艂ka zanotowa艂a wzrost rentowno艣ci sprzeda偶y w 2017 r. do 29,16% z 27,05% w 2016 r. Powodem niskiej rentowno艣ci mar偶y w 2016 roku by艂y koszty zwi膮zane z badaniem i rozwojem produkt贸w, w tym przede wszystkim test贸w nowych rozwi膮za艅 zastosowanych w oprawach, zwi臋kszenia zatrudnienia w dziale B+R i koszty wdro偶enia nowych opraw do produkcji. - Dokonali艣my optymalizacji struktury aktyw贸w sp贸艂ki poprzez sprzeda偶 niewykorzystywanych w dzia艂alno艣ci nieruchomo艣ci gruntowych, przeznaczaj膮c pozyskane 艣rodki na inwestycje. Prowadzone by艂y inwestycje w zakresie rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej oraz zakupu maszyn i narz臋dzi do produkcji w sumie ponad 7,3 mln PLN 鈥 pisze prezes W艂odzimierz Lesi艅ski w li艣cie do akcjonariuszy. W ci膮gu minionych miesi臋cy roku dzia艂 bada艅 i rozwoju Lena Lighting pracowa艂 nad nowymi produktami, czego efektem by艂y zastrze偶one wzory i uzyskane patenty. Podj臋to m.in. prace zwi膮zane z wdro偶eniem opatentowanego przez sp贸艂k臋 sposobu wytwarzania wielodiodowego punktu 艣wietlnego (modu艂owy pasek LED). Sp贸艂ka opracowa艂a r贸wnie偶 lamp臋 LED wielodiodow膮, posiadaj膮ca soczewk臋 ukierunkowuj膮c膮 bieg promienia 艣wietlnego, kt贸rej to kszta艂t wp艂ywa na obni偶enie wsp贸艂czynnika UGR. W zesz艂ym roku Lena Lighting rozpocz臋艂a te偶 projekt finansowany z funduszy europejskich: Program Operacyjny Inteligentny Rozw贸j 2014-2020. O艣 priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsi臋biorstwach Dzia艂anie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsi臋biorstw Poddzia艂anie 3.3.3 Wsparcie M艢P w promocji marek produktowych - Go to Brand tytu艂 projektu: 鈥濷艣wietlimy 艣wiat鈥. Celem projektu jest nawi膮zanie nowych kontakt贸w handlowych i zwi臋kszenie exportu Lena Lighting SA poprzez dzia艂ania o charakterze promocyjnym. Podj臋te dzia艂ania zwi臋ksz膮 sprzeda偶 eksportow膮 opraw o艣wietleniowych opartych o technologi臋 LED na dotychczasowych rynkach zbytu, a tak偶e umo偶liwi膮 rozszerzenie sprzeda偶y na nowych rynkach. Firma zapowiada, 偶e w 2018 roku b臋dzie nadal prowadzi艂a inwestycje w zakresie parku maszynowego i implementacji wynik贸w dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej w nowych produktach. Zarz膮d sp贸艂ki zak艂ada, 偶e na rynkach zagranicznych w 2018 roku firma poprawi swoj膮 dynamik臋 sprzeda偶y. W zakresie sprzeda偶y krajowej oczekiwane s膮 dalsze wzrosty, tak jak to mia艂o miejsce w 2017 roku.
漏 Lena Lighting SA powsta艂a 31 grudnia 2004 roku z po艂膮czenia sp贸艂ek: Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o. wszystkie z siedzib膮 w 艢rodzie Wielkopolskiej, przez zawi膮zanie nowej sp贸艂ki. Debiut sp贸艂ki na GPW nast膮pi艂 w czerwcu 2005 roku. Grupa Kapita艂owa Lena Lighting sk艂ada si臋 z podmiotu dominuj膮cego Lena Lighting SA, z podmiotu zale偶nego Luxmat Investment Sp. z o.o. oraz z podmiotu zale偶nego Lena Lighting GmbH.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-2