reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladimir majkic dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 marca 2018

VersaBox pracuje nad mobilnymi robotami

VersaBox Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego wartość wynosi około 8 mln PLN.

Projekt „Autonomiczny system transportu, oparty na robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania i sterowania, dla procesów produkcyjnych oraz nieliniowych procesów wewnętrznej logistyki magazynowej” ma na celu m.in. optymalizację i automatyzację procesów intralogistycznych, co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji i obsługi towaru oraz redukcję problemów wynikających z braku pracowników. W ramach wstępnych prac B+R firma opracowała prototyp robota mobilnego, który w oparciu o nowatorskie rozwiązania (w tym będące przedmiotem zgłoszenia patentowego) autonomicznie porusza się w budynkach i wśród ludzi. - Testy i pokazy rozwiązania wykazały duże zainteresowanie rynku oraz konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu umożliwienia wdrożenia produktu odpowiadającego potrzebom użytkowników – informuje VersaBox w komunikacie. W ramach projektu VersaBox przeprowadzi badania, mające na celu weryfikację możliwości wykorzystania:
  • zaawansowanych lokalnych i funkcjonujących na poziomie pojedynczego robota algorytmów uczących się wzorców ruchowych przeszkód,
  • samouczących algorytmów do zarządzania grupą robotów na bazie informacji przekazywanych przez roboty w czasie rzeczywistym oraz algorytmów predictive maintenance.
VersaBox zbada też możliwości wykorzystania różnych systemów wizyjnych oraz opracowanych przez VersaBox algorytmów do pozycjonowania i nawigacji z wykorzystaniem sensorów dających odwzorowanie przestrzeni w 3D. Zaprojektowany zostanie również układ zasilania z możliwością odzysku energii hamowania. W oparciu o opracowane rozwiązania wykonana zostanie seria prototypów robotów umożliwiająca badania i testy przemysłowe. Projekt jest współfinansowany w ramach “Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 – 2020”, współfinansowanego ze środków EFRR, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 – Projekty B + R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zawarty z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dn. 26.07.2017 r. Wartość projektu to 8 005 095,15 PLN, a wkład Funduszy Europejskich: 5 278 453,56 PLN. Czas trwania przedsięwzięcia: 2017-05-01 - 2019-04-30
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2