reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Aplisens: Realizacja strategii zgodnie z planem

Sprzedaż producenta aparatury kontrolno-pomiarowej w 2017 roku osiągnęła rekordowy poziom 99,8 mln zł (+3,3% r/r). EBIT wyniósł 17,9 mln zł (+7,2% r/r), EBITDA 23,9 mln zł (+7,6% r/r), a zysk netto skorygowany o wydarzenie jednorazowe 14,4 mln zł (+1,5% r/r).

- Ostateczny wynik netto Aplisens w 2017 roku wyniósł 19,6 mln zł. Jest to efekt decyzji o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzyliśmy w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu. Ten ruch powiększył nasz zysk netto o 5,2 mln zł – powiedział Adam Żurawski, prezes Aplisens. Spółka w opublikowanej rok temu strategii na lata 2017-2019 przedstawiła średnioroczny plan realizacji sprzedaży. Uwzględniał on spadek w 2017 roku na rynku krajowym o 6% oraz wzrosty na rynkach WNP (+3%), UE (+13%) i rynków pozostałych (+20%). Średni wzrost miał wynieść 3%. Sztandarowymi odbiorcami Grupy w 2017 roku pozostawały rynek krajowy oraz WNP, gdzie przychody ukształtowały się na poziomie kolejno 32,5 mln zł (-3,2% r/r) i 36,7 mln zł (-4,5% r/r). Jednak spadki te zostały z powodzeniem odrobione na innych rynkach. Przychody z UE wyniosły 21,8 mln zł (+17,7% r/r), natomiast z pozostałych rynków – 8,8 mln zł (+44,4% r/r).
Wyżej wspomniana strategia określa również wysokość wydatków inwestycyjnych, które miały wynieść w 2017 roku 10,6 mln zł. Jednak z uwagi na opóźnienia dostawców część wydatków została odłożona na bieżący rok. W efekcie wartość inwestycji wyniosła 8,6 mln zł. Największych nakładów wymagała rozbudowa siedziby w Warszawie (3,1 mln zł), zakup maszyn (2,9 mln zł) oraz inwestycje w badania i pozyskiwanie certyfikatów (2,0 mln zł).
- Spadki na rynku WNP to efekt słabej koniunktury, wysokiej bazy porównawczej z 2016 roku oraz dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów Grupy. Na rynku krajowym, tak jak przewidzieliśmy w strategii, zanotowaliśmy słabsze wyniki w związku z przerwą w dopływie funduszy unijnych do strategicznych dla nas branż oraz brakiem inwestycji. W roku 2018 liczymy na powolny powrót koniunktury i poprawę na rynku inwestycji, co powinno przełożyć się na powrót wzrostu przychodów Grupy na tym rynku. Obserwujemy wzrost inwestycji związanych m.in. z górnictwem i ekologią, czego efektem jest większa liczba zamówień w II połowie 2017 roku. Bacznie monitorujemy też Europę, gdzie coraz lepsza koniunktura powoduje zwiększenie popytu na nasze produkty. Staramy się również umacniać pozycję na rynkach pozaeuropejskich m.in. w Azji czy Ameryce Północnej, dlatego w najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie procedury uzyskiwania certyfikatów umożliwiających sprzedaż rodziny przetworników ciśnienia w USA. Z uwagi na to, że cele strategiczne na 2017 rok udało nam się w dużej części zrealizować, liczymy, że i te na 2018 rok będą zbliżone do naszych oczekiwań – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens. APLISENS widzi duże możliwości dalszego dynamicznego wzrostu szczególnie na rynkach Azji Południowo-Wschodniej i krajów Bliskiego Wschodu oraz Ameryce Południowej i Łacińskiej poprzez m.in. posiadanie lub stopniowe uzyskanie wymaganych na tych rynkach certyfikatów do sprzedawanych wyrobów. Planowane jest również utworzenie spółki zależnej na terenie jednego z pozaeuropejskich krajów. Rynki USA i Kanady są również bardzo interesujące i zarząd widzi możliwość sprzedaży produktów Grupy na tych rynkach – informuje Aplisens. - Bardzo ważnym elementem strategii 2017-2019 są inwestycje w nowe technologie. Obejmują one wydatki na opracowywanie nowych produktów, znajdowanie dla nich nowych zastosowań czy bardziej efektywnych sposobów ich wytwarzania. W marcu rozpoczęliśmy rozbudowę naszej fabryki w Radomiu, gdzie powstanie stanowisko do seryjnej produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę 2019 roku. Kreowanie nowych rozwiązań związanych z zastosowaniem czy wytwarzaniem produktu niesie ze sobą ciągłą potrzebę wymiany lub modernizacji technologicznej – komentuje Adam Żurawski.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2