reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 marca 2018

Aplisens: Realizacja strategii zgodnie z planem

Sprzedaż producenta aparatury kontrolno-pomiarowej w 2017 roku osiągnęła rekordowy poziom 99,8 mln zł (+3,3% r/r). EBIT wyniósł 17,9 mln zł (+7,2% r/r), EBITDA 23,9 mln zł (+7,6% r/r), a zysk netto skorygowany o wydarzenie jednorazowe 14,4 mln zł (+1,5% r/r).
- Ostateczny wynik netto Aplisens w 2017 roku wyniósł 19,6 mln zł. Jest to efekt decyzji o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzyliśmy w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu. Ten ruch powiększył nasz zysk netto o 5,2 mln zł – powiedział Adam Żurawski, prezes Aplisens.

Spółka w opublikowanej rok temu strategii na lata 2017-2019 przedstawiła średnioroczny plan realizacji sprzedaży. Uwzględniał on spadek w 2017 roku na rynku krajowym o 6% oraz wzrosty na rynkach WNP (+3%), UE (+13%) i rynków pozostałych (+20%). Średni wzrost miał wynieść 3%.

Sztandarowymi odbiorcami Grupy w 2017 roku pozostawały rynek krajowy oraz WNP, gdzie przychody ukształtowały się na poziomie kolejno 32,5 mln zł (-3,2% r/r) i 36,7 mln zł (-4,5% r/r). Jednak spadki te zostały z powodzeniem odrobione na innych rynkach. Przychody z UE wyniosły 21,8 mln zł (+17,7% r/r), natomiast z pozostałych rynków – 8,8 mln zł (+44,4% r/r).

Wyżej wspomniana strategia określa również wysokość wydatków inwestycyjnych, które miały wynieść w 2017 roku 10,6 mln zł. Jednak z uwagi na opóźnienia dostawców część wydatków została odłożona na bieżący rok. W efekcie wartość inwestycji wyniosła 8,6 mln zł. Największych nakładów wymagała rozbudowa siedziby w Warszawie (3,1 mln zł), zakup maszyn (2,9 mln zł) oraz inwestycje w badania i pozyskiwanie certyfikatów (2,0 mln zł).
- Spadki na rynku WNP to efekt słabej koniunktury, wysokiej bazy porównawczej z 2016 roku oraz dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów Grupy. Na rynku krajowym, tak jak przewidzieliśmy w strategii, zanotowaliśmy słabsze wyniki w związku z przerwą w dopływie funduszy unijnych do strategicznych dla nas branż oraz brakiem inwestycji. W roku 2018 liczymy na powolny powrót koniunktury i poprawę na rynku inwestycji, co powinno przełożyć się na powrót wzrostu przychodów Grupy na tym rynku. Obserwujemy wzrost inwestycji związanych m.in. z górnictwem i ekologią, czego efektem jest większa liczba zamówień w II połowie 2017 roku. Bacznie monitorujemy też Europę, gdzie coraz lepsza koniunktura powoduje zwiększenie popytu na nasze produkty. Staramy się również umacniać pozycję na rynkach pozaeuropejskich m.in. w Azji czy Ameryce Północnej, dlatego w najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie procedury uzyskiwania certyfikatów umożliwiających sprzedaż rodziny przetworników ciśnienia w USA. Z uwagi na to, że cele strategiczne na 2017 rok udało nam się w dużej części zrealizować, liczymy, że i te na 2018 rok będą zbliżone do naszych oczekiwań – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens.

APLISENS widzi duże możliwości dalszego dynamicznego wzrostu szczególnie na rynkach Azji Południowo-Wschodniej i krajów Bliskiego Wschodu oraz Ameryce Południowej i Łacińskiej poprzez m.in. posiadanie lub stopniowe uzyskanie wymaganych na tych rynkach certyfikatów do sprzedawanych wyrobów. Planowane jest również utworzenie spółki zależnej na terenie jednego z pozaeuropejskich krajów. Rynki USA i Kanady są również bardzo interesujące i zarząd widzi możliwość sprzedaży produktów Grupy na tych rynkach – informuje Aplisens.

- Bardzo ważnym elementem strategii 2017-2019 są inwestycje w nowe technologie. Obejmują one wydatki na opracowywanie nowych produktów, znajdowanie dla nich nowych zastosowań czy bardziej efektywnych sposobów ich wytwarzania. W marcu rozpoczęliśmy rozbudowę naszej fabryki w Radomiu, gdzie powstanie stanowisko do seryjnej produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę 2019 roku. Kreowanie nowych rozwiązań związanych z zastosowaniem czy wytwarzaniem produktu niesie ze sobą ciągłą potrzebę wymiany lub modernizacji technologicznej – komentuje Adam Żurawski.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2018 11:51 V11.0.0-2