reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© FlyTechUAV Przemysł elektroniczny | 20 marca 2018

JSW Innowacje, FlyTech UAV i Dlapilota.pl tworzą konsorcjum dronowe

JSW Innowacje, Dlapilota.pl - właściciel systemu DroneRadar oraz FlyTech UAV – krakowski producent profesjonalnych dronów, powołały konsorcjum w celu stworzenia, uruchomienia i przetestowania niezbędnej infrastruktury do realizacji koncepcji dronów w przestrzeni powietrznej miast (U-Space).

W ramach konsorcjum powstanie powszechnie dostępny system, obsługujący automatyczne loty dronów poza zasięgiem wzroku. Nowo powstała usługa posłuży m.in. do autonomicznego monitorowania szkód górniczych, obiektów infrastruktury krytycznej oraz do bezpiecznej integracji lotu dronów z lotami samolotów załogowych. W ramach współpracy powstanie poligon doświadczalny U-Space, zlokalizowany na terenie jednego z obiektów grupy JSW. Obejmie on powierzchnię 34 km2 z różnorodną przemysłową zabudową, infrastrukturą kolejową i energetyczną, oraz hałdą, nad którymi będą realizowane cykliczne autonomiczne obloty inwentaryzacyjne. U-Space to europejska koncepcja wydzielenia w miastach specjalnej przestrzeni powietrznej przeznaczonej dla dronów. Istotą U-Space jest umożliwienie lotu wielu platform bezzałogowych w jednym czasie, w dużym stopniu autonomicznie, w celu realizacji usług dla mieszkańców miast, samorządów, przedsiębiorców czy przemysłu. Ważnym aspektem jest bezkolizyjność lotów, a także integracja dronów z lotami załogowymi (samoloty, śmigłowce). W celu rozwinięcia koncepcji konsorcjum będzie ściśle współpracowało z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Creotech Instruments - polską firmą z sektora kosmicznego, szczecińską firmą Aerobits - producentem niewielkich rozmiarów transponderów lotniczych oraz Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji w celu analizy i przetwarzania obrazów. JSW Innowacje stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla Grupy Kapitałowej JSW, natomiast FlyTech UAV i DroneRadar to firmy ściśle związane z rynkiem bezzałogowców. FlyTech UAV to producent dronów do profesjonalnych zastosowań, m.in. na potrzeby geodezji, górnictwa i ochrony środowiska, natomiast DroneRadar oferuje aplikację dla operatorów dronów, przekazującą informacje na temat aktualnych stref lotniczych i ograniczeń lotów, a także umożliwiająca komunikację ze służbami ruchu lotniczego. Konsorcjum polskich firm zaowocuje rozwinięciem innowacyjnych technologii i upowszechnieniem usług z użyciem dronów na całym świecie - podkreślają firmy w komunikacie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1