reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wizzyfx dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 marca 2018

PGE Dystrybucja wybiera ofertę Apatora

Apator SA wygrał przetargu zorganizowanego przez PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź na dostawy 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej dla Oddziałów PGE Dystrybucja SA.

Wartość oferty wynosi 24,8 mln zł netto, a realizacja dostaw przewidziana jest w 2018 roku. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 32,5 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 57,3 mln zł. Oferta Apator SA była jedyną złożoną w tym przetargu ofertą, w związku z czym zarząd Apator SA poinformuje osobnym raportem bieżącym o zawarciu umowy.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2