reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny | 07 marca 2018

Grupa Amica z rekordowymi przychodami i zyskami

Polski producent dużego AGD zanotował narastająco po czterech kwartałach 2017 roku rekordowe prawie 2,654 mln PLN skonsolidowanej sprzedaży, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do obrotów za rok 2016.

Sprzedaż produktów (sprzęt grzejny) odpowiadała za 47% sprzedaży, a towarów – za 53% (+2 pkt. proc. rdr). - Grupa Amica wypracowała jednocześnie solidne wyniki finansowe - blisko 188 mln PLN wyniku EBITDA oraz ponad 146 mln PLN zysku brutto. Rezultaty te byłyby wyraźnie lepsze, gdyby nie konserwatywne podejście księgowe: w IV kwartale dokonano odpisu w wysokości 7,7 mln PLN (100%) na należność od upadłego klienta w Rosji z powodu długotrwałego procesu jej odzyskania. Obecnie trwa postępowanie sądowe, mające na celu odzyskanie należnej zapłaty od ubezpieczyciela, co może spowodować odwrócenie dokonanego odpisu w przyszłości. – informuje Amica w komunikacie. Jak podkreśla Amica, wzrost zaksięgowanego narastająco po czterech kwartałach 2017 roku zysku netto o 35% rdr, do ponad 146 mln PLN (najwyższy wynik w historii), odzwierciedla rozwój potencjału biznesowego Amiki. W zysku netto ujęte zostało bowiem łącznie 54,7 mln PLN aktywa podatkowego, związanego z dokonanymi inwestycjami we Wronkach, w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, z czego 8,8 mln PLN w IV kwartale. W tym okresie (październik-grudzień) przychody Grupy Amica wzrosły o 12%, do 750 mln PLN, co pozwoliło na wygenerowanie 45 mln PLN wyniku EBITDA oraz zaksięgowanie 27 mln PLN zysku netto. - Rok 2016 jest wysoką bazą porównawczą, a mimo to w okresie czterech kwartałów roku 2017 zwiększyliśmy przychody i zanotowaliśmy rekordowy zysk netto. Jednocześnie wyniki roku 2017 obarczone są czynnikami o charakterze przejściowym, jak miks produktowy i geograficzny oraz zmniejszenie zapasów u dystrybutorów w Polsce. Co jednak ważne, rentowność EBITDA znalazła się w założonym przedziale 7-8% - mówi Wojciech Kocikowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych w Amica SA. Spółka przypomina, że w ubiegłym roku poniosła jednorazowe koszty związane z przeniesieniem na przełomie trzeciego i czwartego kwartału logistyki z wynajmowanych magazynów do uruchomionego przy zakładzie we Wronkach nowoczesnego magazynu wysokiego składowania (inwestycja warta około 60 mln PLN). Znajduje się w nim 26 tys. miejsc paletowych, mogących pomieścić 230 tys. urządzeń dużego AGD, a w pełni zautomatyzowany system sterowania pozwala układać około 1,6 tys. sztuk sprzętu na godzinę. Jednym z filarów strategii rozwoju Grupy Amica jest dokonywanie komplementarnych przejęć, czego przykładem jest francuska spółka dystrybucyjna Sideme (marzec 2017 roku). Stała się ona bazą do ekspansji na trzecim co do wielkości rynku Europy. Grupa Amica wypracowała już wcześniej silną pozycję na europejskim rynku nr 1 (Niemcy) oraz przejęła pod koniec 2015 r. istotną spółkę dystrybucyjną na rynku nr 2 (CDA w Wielkiej Brytanii). W rezultacie największym regionem sprzedażowym Grupy Amica stała się Europa Zachodnia, która w okresie czterech kwartałów 2017 r. odpowiadała za 39% całkowitych przychodów przy wzroście wartości sprzedaży w złotych o 18% rdr. W związku ze zmianami w modelu dystrybucji na rynku polskim (zmniejszanie zapasów dystrybutorów, szczególnie widoczne w II i III kw.) krajowe przychody Amiki spadły w okresie czterech kwartałów 2017 roku o 4,5% rdr, stanowiąc 27% całkowitej sprzedaży Grupy. W regionie Wschód – dzięki stabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej - sprzedaż Grupy Amica, liczona w złotych, wzrosła o 10% rdr, a obszar ten odpowiadał za 18% skonsolidowanej sprzedaży. Natomiast w krajach skandynawskich (8% skonsolidowanych przychodów) Grupa Amica zwiększyła sprzedaż sprzętu grzejnego przy spadku w obszarze chłodnictwa, co w rezultacie zniżyło przychody w złotych o 6%. Natomiast wartość sprzedaży w regionie Południe (7% przychodów Grupy Amica) zwiększyła się rok do roku o 10%, a motorem wzrostu na rynku czeskim i słowackim (+11%) był asortyment towarów handlowych, dzięki któremu Amica staje się dostawcą pełnego portfolio produktów AGD. Wartość sprzedaży w pozostałych krajach najmocniej wzrosła na Węgrzech (+79% rdr) i w Izraelu (+33% rdr). © Amica
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1