reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 04 grudnia 2009

Obraz europejskiego sektora EMS

Sektor usług EMS w Europie Wschodniej zdominowany jest przez duże firmy, z których większość stanowi część międzynarodowych koncernów. Z kolei w Europie Zachodniej dominują firmy małe i średniej wielkości. Wyjątkiem jest Szwecja, gdzie rynek opanowały duże, lokalne firmy.

Wykres ukazuje na osi X procentowy udział w rynkach lokalnych firm, których obroty przekraczają 50 mln EUR. Na osi Y odznaczono z kolei udział na rynkach lokalnych firm, których działalność ma charakter globalny. Wielkość okręgu odzwierciedla wielkość lokalnego rynku. Czechy, Węgry i Polska przyciągnęły globalnych graczy, którzy zainwestowali we własne moce produkcyjne w tych krajach. Firma Klaus Pildal Management zidentyfikowała 7 globalnych graczy, którzy odgrywają dominującą rolę w sektorze EMS w Czechach, Polsce i na Węgrzech, stanowiąc od 74 do 95% obrotów na rynku lokalnym. W Europie Zachodniej, dominującą rolę odgrywają z kolei małe i średniej wielkości firmy. Udział światowych gigantów wynosi w zależności od kraju jedynie od 4 do 23%. Duże firmy o niemieckim kapitale stanowią 44% lokalnego rynku, a ich obroty osiągnęły w 2008 roku poziom 5.033 mln EUR. Globalni dostawcy EMS stanowią w Niemczech jedynie 4%. Na tle innych krajów wyróżnia się Szwecja, gdzie kilka dużych, lokalnych firm zdobyło 65% rynku, podczas gdy firmy o zasięgu światowym mają jedynie 10-procentowy udział. Francja jest drugim pod względem wielkości rynkiem high-cost. Działa na nim znaczna ilość zarówno małych i średniej wielkości firm, jak dużych graczy lokalnych, którzy łącznie stanowią 37% rynku. Dostawcy usług EMS o zasięgu globalnym stanowią 14% francuskiego rynku. Rynek czeski to drugi, po rynku niemieckim, lokalny rynek w Europie. Należy jednak zauważyć, iż łączna liczba pracujących w sektorze jest znacznie mniejsza. Liczba osób zatrudnionych w Czechach jest również niższa, niż na znacznie mniejszym pod względem obrotów rynku szwedzkim. Ewidentnie lokalne europejskie firmy EMS umiejętnie zaadoptowały się do lokalnych wymagań rynku, globalni gracze opuścili natomiast kraje o wysokich kosztach, koncentrując się na Europie Wschodniej. Klaus Pildal Management zwraca jednak uwagę, iż firmy EMS w wybranych krajach (np. w Szwecji), zatrudniają rosnącą ilość osób właśnie w krajach o niskich kosztach.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1