reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 06 marca 2018

Wybrano polskie produkty przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniły zwycięzców w dwudziestej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Produktem przyszłości jednostki naukowej zostało, zgłoszone przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, rozwiązanie: IntraLine-IOERT. Metoda leczenia nowotworów polega na napromieniowaniu wiązkami promieniowania jonizującego obszaru zmienionego nowotworowo, przy jednoczesnym pominięciu zdrowych tkanek. Samo urządzenie, które do tego służy, jest o wiele bardziej uniwersalne niż aparaty oferowane przez zagranicznych konkurentów.
Do XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości wpłynęła rekordowa liczba - aż 111 wniosków konkursowych. Nadesłane projekty to unikalne, wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez inżynierów pracujących zarówno indywidulanie jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych.
W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia. Pierwsze otrzymali twórcy bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania ATRAX. Może on służyć zarówno wojsku, jak i służbom cywilnym. Cała technologia opracowana została w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (tam też urządzenie jest produkowane). Drugie wyróżnienie trafiło do rąk konstruktorów z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych za urządzenie, które może stać się hitem w branży rolniczej i sadowniczej: maszynę zagregowaną z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego, pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne. Maszyny tej można użyć na różnych podłożach, w tym na glebach bardzo zakamienionych, a wygodnie zwinięte w bele ścinki – od razu zagospodarować jako biomasę. Trzecie wyróżnienie odebrali przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej. Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej znajdzie zastosowanie w kilkunastu tysiącach miejsc po dawnych młynach lub tartakach wodnych. W drugiej kategorii: produkt przyszłości przedsiębiorcy nagrodzono spółkę Triggo SA, która zaprezentowała Triggo – elektryczny pojazd miejski o zmiennej geometrii podwozia. Przez to, że łączy zalety samochodu i motocykla, znacznie ułatwia poruszanie się po aglomeracji miejskiej. Tutaj przyznano cztery wyróżnienia. Pierwsze dla Medical Simulation Technologies Sp. z o.o. za: Teemothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów. Wykorzystuje on modele serc autentycznych pacjentów. Drugie wyróżnienie odebrali innowatorzy z Beta Bio Technology Sp. z o.o. za: Wysokooczyszczony żelujący 1-3, 1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej. Skomplikowana nazwa kryje metodę wytworzenia bardzo ważnego produktu, wchodzącego w skład diety chorych na cukrzycę, cholesterolemię, otyłość, a także na choroby onkologiczne. Trzecim wyróżnieniem uhonorowano AC SA, za pionierską: instalację gazową STAG 500 DIS do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa. System w 100 proc. zasilany jest paliwem gazowym, bez udziału benzyny. Czwarte wyróżnienie w tej kategorii otrzymali przedsiębiorcy z Numed Sp. z o.o. Wyróżniony projekt, to: Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS – nieliniowej spektroskopii dielektrycznej. Chodzi o niezwykle skuteczne (na poziomie 95 proc.) diagnozowanie próchnicy wtórnej, występującej pod plombami, wypełnieniami, koronami. Nagrodę i tytuł Polskiego Produktu Przyszłości w trzeciej kategorii: rozwiązanie stworzone we współpracy jednostki naukowej i przedsiębiorcy, otrzymała, opracowana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy z NTI Sp. z o.o.: Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa. Pozwala ona na wykorzystanie odpadów – nawet tych szkodliwych – do wyprodukowania trwałych i bezpiecznych materiałów budowlanych. W tej edycji konkursu przyznano także Nagrodę specjalną Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Trafiła do rąk przedstawicieli FLASH Robotics Sp. z o.o. Nagrodzony projekt to: Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-9 lat. Zabawkowy nauczyciel wydaje dźwięki, mówi, reaguje na dotyk, potrafi wyrażać emocje, rozpoznawać twarze i przedmioty.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2