reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 05 marca 2018

Aplisens z dodatkowym zyskiem w 2017 roku

Zdarzenie jednorazowe podwyższy skonsolidowany wynik netto spółki o 5,2 mln zł. Aplisens opublikuje raport roczny 21 marca.

Spółka zdecydowała o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzono w związku z uzyskaniem pomocy publicznej - zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu. Wartość aktywa z tytułu pomocy publicznej na koniec grudnia 2017 wyniosła 6,1 mln zł. Po trzech kwartałach 2017 roku skonsolidowane przychody Aplisenu przekroczyły 70 mln zł (-3% r/r). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 24,5 mln zł (-4%), a zysk netto 10,6 mln zł (-11%). Mocniejszy spadek czystego zysku był spowodowany głównie ujemnymi różnicami kursowymi. W samym trzecim kwartale widać poprawę rezultatów – zysk netto wzrósł o 13% do 4,3 mln zł, przy przychodach w wysokości 25,6 mln zł. Spółka liczy na dobre wyniki za IV kwartał 2017 roku. - Sporo zamówień wpłynęło do nas w drugim półroczu zeszłego roku, co sprzyjało wzrostowi sprzedaży w końcówce roku. Dobra koniunktura gospodarcza w Europie sprawiała, że rósł eksport do krajów UE. W krajach WNP zanotowaliśmy zbliżone przychody do uzyskanych w 2016 roku, które co istotne były wysokie. Dynamicznie rosły przychody z tzw. pozostały rynków eksportowych. Do tego przyczyniła się sprzedaż w Chinach, Pakistanie, Tajwanie i Wietnamie. W kraju pojawiło się więcej pieniędzy na inwestycje w ekologię. W górnictwie też są one realizowane – mówił niedawno dla Akcjonariat.pl Adam Żurawski, prezes Aplisensu. Spółka przymierza się do akwizycji. Zarząd negocjuje nabycie udziałów w firmie z branży aparatury kontrolno-pomiarowej. Średnioroczne przychody ze sprzedaży spółki, którą interesuje się Aplisens wynosiły za lata 2015-2017 około 8 mln zł, a średnioroczny zysk netto w tym okresie to 0,8 mln zł. Negocjacje w sprawie akwizycji wpisują się w realizację strategii w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego. W ciągu ostatniego półrocza akcje Aplisensu zyskały ponad 11%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2