reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 28 lutego 2018

Apator publikuje wyniki roczne

Wzrost przychodów oraz zysków, wysoka dynamika eksportu, poprawa efektywności operacyjnej – grupa Apator podsumowuje wyniki 4Q i całego 2017 roku.

Grupa Apator, dostawca urządzeń i systemów pomiarowych dla sektora energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu oraz rozwiązań dla inteligentnej sieci elektroenergetycznej podsumowała efekty swojej działalności w czwartym kwartale oraz w całym 2017 roku. Skonsolidowane przychody w okresie 1-4Q wzrosły o 5,7% r/r, osiągając poziom 918,3 mln PLN. To głównie efekt dobrych wyników osiągniętych w segmencie pomiarowym, którego udział w przychodach grupy stanowi aż 79,5%. Sprzedaż w linii opomiarowania gazu wzrosła w tym okresie aż o +20% r/r, zaś linia wody i ciepła wygenerowała wzrost sprzedaży na poziomie +17%. Jedynie segment energii elektrycznej, w wyniku niższej kontraktacji w porównaniu do 2016 r., zanotował spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie -14% r/r. EBITDA wzrosła w omawianym okresie o 12% r/r, do 118 mln PLN (także za sprawą dobrego wyniku w segmencie pomiarowym), zaś zysk netto osiągnął poziom 56 mln PLN, co oznacza spadek o 3,6% r/r (wpływ korekty na podatku odroczonym w 2016 r.). Na skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej w 2017 r. istotnie zaważyły zdarzenia nietypowe, których ujemny wpływ na wynik netto sięgnął 13,6 mln PLN (z czego w 4Q – 6,3 mln PLN). Wśród zdarzeń, które obciążyły wyniki 2017 roku wymienić należy: zmianę kwalifikacji prac rozwojowych zgodnie z grupową polityką rachunkowości, zawiązanie dodatkowych rezerw na naprawy gwarancyjne oraz sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Rowach. Zysk netto z pominięciem zdarzeń jednorazowych osiągnął poziom wyższy o 21% od wypracowanego w 2016 r. (70 mln PLN vs. 58 mln PLN), zaś EBITDA wyniosła 135 mln PLN (+17,6% r/r). Skonsolidowane przychody w 4Q 2017 r. wyniosły 232 mln PLN (-3,5% r/r), EBITDA osiągnęła poziom 25 mln PLN (-9,3% r/r), zaś zysk netto wyniósł w tym okresie 10 mln PLN (-56,1% r/r). EBITDA skorygowana o zdarzenia nietypowe osiągnęła poziom 33 mln PLN (+18,3% r/r), a zysk netto 16 mln PLN (+17,5% r/r).
- Wobec złożoności naszego otoczenia rynkowego, mimo niesprzyjającego klimatu dla inwestycji w sektorze energetycznym w 2017 r., grupa Apator osiągnęła dobry wynik. Choć trzeba przyznać, że nasze pierwotne założenia były bardziej ambitne - podsumowuje Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Rok 2018 upłynie pod znakiem definiowania założeń strategii na lata 2019-23. Duże nadzieje wiążemy z realizacją innowacyjnych projektów w linii gaz oraz woda i ciepło, które będą przepustką na wymagających rynkach zagranicznych. Będziemy koncentrować wysiłki na poprawie sytuacji w spółkach Elkomtech i Rector oraz pogłębianiu efektów synergii w grupie, co przyniesie dalszą poprawę efektywności operacyjnej i wymierne korzyści dla naszych interesariuszy.
Dobre wyniki EBITDA oraz netto w ujęciu oczyszczonym o zdarzenia nietypowe to w głównej mierze efekt poprawy wyniku w segmencie ICT (z -23,5 mln PLN w 2016 r. na -3,5 mln PLN w 2017), wzrostu poziomu zysku w segmencie pomiarowym oraz dynamicznego rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych. Ten ostatni aspekt nabiera znaczenia zwłaszcza w segmencie pomiarowym, gdzie udział eksportu w okresie 1-4Q osiągnął poziom 63%. W tym okresie segment automatyzacji pracy sieci wygenerował 24% przychodów poza Polską. Udział sprzedaży zagranicznej w ujęciu skonsolidowanym wyniósł w okresie 1-4Q 2017 r. 54% (+13% r/r), głównie dzięki realizacji kontraktów w linii gaz (dostawy do UK i Holandii) oraz wzrostu sprzedaży wodomierzy (Etiopia i UE). Działania zarządu Apator SA w 2017 r. były skoncentrowane na reorganizacji spółek Apator Elkomtech i Apator Rector (segment APS). W przypadku łódzkiego Elkomtechu prowadzone są działania optymalizujące strukturę kosztową, zaś priorytetem w kontekście Rectora była finalizacja kontraktów dla Energa Operator (zawarte porozumienie) oraz Tauron Dystrybucja (finalizacja mediacji). W wyniku przeprowadzonych działań optymalizacyjnych spółka informatyczna z Zielonej Góry zanotowała znaczną zmianę EBITDA r/r (+20 mln PLN). Zarząd Apator SA wypłacił w grudniu 2017 roku zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2017 w wysokości 11,6 mln PLN (0,35 PLN na akcję). Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy z zysku netto w kwocie 1,2 zł na akcję, czyli łącznie 39,7 mln PLN. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku zostanie podjęta podczas ZWZA. W oparciu o analizę warunków rynkowych oraz perspektywy rozwoju spółka prognozuje osiągnięcie w 2018 r. skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej i zaniechanej w przedziale 850-880 mln PLN oraz wypracowanie zysku netto w granicach 65-70 mln PLN. Prognoza została zbudowana w oparciu o przewidywany wzrost rentowności w grupie Apator. © Apator
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1