reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 27 lutego 2018

PCO SA ma ambitne plany na 2018 rok

Wzrost eksportu oraz inwestycji, intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej, aktywny udział w programach modernizacyjnych polskiej armii – to priorytety na rok 2018 dla firmy PCO SA.

W bieżącym roku spółka będzie aktywnie rozwijać obecność biznesową na rynkach europejskich, oferując m.in. rozwiązania w zakresie przyrządów obserwacyjnych dla wozów bojowych. Kontynuowana będzie współpraca z Ukrainą, w ramach której w zeszłym roku podpisano umowę na dostawę noktowizorów i kamer dla ukraińskich wozów BRDM, BTR i BMP.
Plany na 2018 rok obejmują trzykrotny wzrost eksportu w porównaniu do roku poprzedniego. PCO SA zamierza także rozwijać działalność badawczo-rozwojową.
Jak podkreśla PCO SA, firma ma do zaoferowania innym państwom europejskim nie tylko optoelektronikę dla pojazdów, ale także wiele innych nowoczesnych wyrobów, na przykład gogle noktowizyjne dla załóg statków powietrznych, w tym śmigłowców. Uzyskanie cywilnej certyfikacji przez agencję EASA dla noktowizyjnych gogli lotniczych PNL-3M „ORLIK”, otwiera przed spółką nowe rynki. PCO SA otrzymało już pierwsze zamówienie na gogle w wersji cywilnej z Norwegii. Aktualnie firma prowadzi prace nad przeprowadzeniem certyfikacji według wymagań amerykańskiej FAA (Federal Aviation Administration). Kluczowe znaczenie w kontekście zwiększenia eksportu przyrządów produkowanych przez PCO SA, ma również ekspansja na rynki Azji i Bliskiego Wschodu. W 2018 roku spółka planuje trzykrotny wzrost eksportu w stosunku do roku poprzedniego. Intensyfikacja działań badawczo-rozwojowych - Innowacyjność wyrobów obserwacyjnych i celowniczych oferowanych przez PCO SA jest efektem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, dlatego w 2018 roku będą one kontynuowane na kilku płaszczyznach – stwierdza spółka. PCO SA będzie się angażować w modernizację istniejących systemów, na przykład w obszarze termowizji. Cały czas pojawia się zapotrzebowanie na coraz doskonalsze celowniki i kamery termowizyjne, więc PCO SA na nie odpowiada, udoskonalając technicznie oferowane przyrządy. Kolejnym obszarem rozwoju jest integrowanie istniejących już rozwiązań. Przykładem jest System Obserwacji Dookólnej i kamery wyposażone w systemy automatycznego śledzenia celów (wideotraker). W dłuższej perspektywie, spółka planuje prowadzenie prac m.in. związanych z technologiami kosmicznymi – wyposażenie optoelektroniczne dla satelitów i stacji naziemnych. To systemy związane z teleskopami, ale też z transmisją danych w oparciu o technologie optyczne. Założeniem jest wieloletni plan, wpisujący się w projekt budowy polskiego satelity. W efekcie firma będzie mogła też oferować podobne usługi koncernom światowym. W planach PCO SA jest również zaangażowanie się w prace nad innowacyjnymi technologiami, jak na przykład holograficzne wyświetlacze przyoczne (holographic near-eye display), pokazujące obraz w 3D. Takie urządzenia mają zarówno zastosowanie militarne, jak i cywilne. Aby sprawnie prowadzić działania badawczo-rozwojowe, w spółce jest powołana rada naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele kilkunastu placówek naukowo-badawczych. PCO SA współpracuje z renomowanymi uczelniami, takimi jak: Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, ale też z samodzielnymi instytutami. W ramach wieloletnich programów współpracy firma poszukuje na uczelniach nowych kadr. Udział w kluczowych projektach PCO SA jest integratorem i liderem systemu żołnierza przyszłości Tytan, co oznacza iż firma nie tylko opracowuje elementy systemu stanowiące podsystem obserwacji i rozpoznania, ale zarządza całym projektem. Na spółce spoczywa odpowiedzialność za zdefiniowanie architektury systemu, wymagań systemowych i kompatybilności, opracowanie i wykonanie okablowania systemowego. PCO SA współtworzy oprogramowanie dla systemu, odpowiada za kompletną dokumentację techniczną systemu i wykonanie jego badań kwalifikacyjnych. PCO komunikuje się z zamawiającym i zarządza wszystkimi aspektami związanymi z formalną realizacją prac. Po zakończeniu realizacji obowiązującej umowy, czyli po pomyślnym zakończeniu badań kwalifikacyjnych, PCO SA przekaże Inspektoratowi Uzbrojenia Dokumentację Techniczną Wyrobu ZISW, licząc na realizację jego dostaw na mocy podpisanej w 2014 roku umowy ramowej. W efekcie PCO SA będzie i w tym zakresie reprezentantem konsorcjum odpowiedzialnym za integrację produkcyjną systemu i jego dostawy. Firma PCO SA jest również aktywnie zaangażowana w proces modernizacji i obsługi technicznej przyrządów optoelektronicznych w czołgach Leopard. W aspekcie finansowym jest to jeden z większych kontraktów realizowanych przez spółkę. W programie Leopard 2PL, PCO SA dostarcza kamery termowizyjne zarówno do peryskopu panoramicznego dowódcy, jak i dla działonowego, a także kamerę dzienno-nocną dla kierowcy – kamerę cofania. Prace odbywają się na podstawie umowy wieloletniej. - W 2018 roku kluczowe jest aktywne poszerzanie i udoskonalanie oferty optoelektronicznej, inwestycje w prace badawczo -rozwojowe oraz w nowe technologie, które pozwolą PCO SA oferować jeszcze bardziej zaawansowane wyroby z myślą o polskiej armii, innych służbach mundurowych, jak również zastosowaniach cywilnych. Bieżący rok będzie dla naszej firmy wyróżniać się skalą inwestycji, zwiększeniem efektywności oraz realizacją wyzwań, które stoją przed nami jako spółką tworzącą Polską Grupę Zbrojeniową - podsumowuje Krzysztof Kluza, prezes PCO SA.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2