reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 27 lutego 2018

InventionMed przedstawia strategię

Firma skoncentruje się na tworzeniu zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) oraz rozbudowie innowacyjnej na skalę światową technologii podwójnej immersji opracowanej w całości przez zespół InventionMed.

InventionMed – notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna działająca w sektorze medycznym – opublikowała strategię rozwoju na lata 2018-2021. Pierwszym projektem rozwijanym przez Spółkę jest symulator zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej – TutorDerm. Zgodnie z założeniami strategii, do 2021 r. InventionMed zamierza osiągnąć następujące cele biznesowe:
  • stworzenie unikalnego w skali globalnej urządzenia do symulacji zabiegów dermatologicznych w technologii VR;
  • komercjalizacja pierwszego urządzenia do końca I kw. 2020 r.;
  • osiągnięcie progu rentowności projektu TutorDerm najpóźniej w 2021 r.;
  • osiągnięcie poziomu 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej na koniec 2020 r. na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych oraz rynkach azjatyckich m.in. Japonii, Chin, Malezji, Tajwanu.
Zarząd szacuje, że wydatki inwestycyjne na rozwój projektów do 2021 r. wyniosą ok. 8 mln zł. - Spółka posiada środki pieniężne pozwalające na pełne ich finansowanie. Dodatkowo InventionMed zamierza aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną – czytamy w komunikacie. Kluczowym czynnikiem wziętym pod uwagę przy opracowywaniu strategii była m.in. wysoka potrzeba edukacji personelu medycznego oraz potwierdzona, dynamicznie rosnąca wartość rynku VR i AR w medycynie. - W nadchodzących latach planujemy intensywny rozwój naszych projektów oraz dalsze prace nad doskonaleniem technologii podwójnej immersji. W pierwszej kolejności skupimy się na tworzeniu symulacji zabiegów z obszaru dermatologii, w którym obserwowany jest ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów, a możliwości w zakresie ich szkolenia są bardzo ograniczone – mówi Tomasz Kierul, prezes zarządu InventionMed SA. - W ramach naszej Rady Naukowej zgromadziliśmy najwyższej klasy specjalistów, którzy stanowią dla projektu niezastąpione wsparcie merytoryczne – dodaje. Technologia podwójnej immersji Zespół InventionMED opracował innowacyjną na skalę światową technologię tzw. podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku. - Dotyk w wymagających precyzji zabiegach, jest elementem niezbędnym do prawidłowego kształcenia nawyków. Opracowana przez nas technologia, która umożliwia pełną kontrolę manualną nad wykonywanymi zabiegami, zapewnia odczucia bardzo bliskie zabiegom wykonywanym w rzeczywistości na pacjentach. Oznacza to, że nasze symulatory będą doskonałym narzędziem wspierającym edukację studentów medycyny, czy uzupełniającym szkoleniu specjalistów – wyjaśnia Tomasz Kierul. Zjawisko podwójnej immersji technicznie polega na zastosowaniu specjalnie przygotowanych akcesoriów z wbudowanymi czujnikami, imitujących wielkością, ciężarem i materiałem standardowe narzędzia i elementy wyposażenia. Projekt TutorDerm Głównym celem projektu TutorDerm jest zbudowanie symulatora umożliwiającego odzwierciedlenie procedur i działań jakie należy podjąć przed, w trakcie i po zabiegu dermatologicznym. Do 2021 r. InventionMed planuje stworzenie i komercjalizację trzech wersji symulatora. Pierwsza wersja TutorDerm będzie poświęcona odwzorowaniu prowadzenia procedur edukacyjno-szkoleniowych w oparciu o jedno z najbardziej problematycznych w leczeniu schorzeń z zakresu dermatologii estetycznej tj. naczyniaka płaskiego i teleangiektazji. W wersji drugiej powiększony zostanie obszar ciała możliwego do przeprowadzenia zabiegu oraz dodane zostaną nowe schorzenia dermatologiczne w różnych wariantach występowania. Z kolei wersja trzecia będzie kompletnym modelem człowieka dającym również możliwość przeprowadzania diagnostyki obrazowej. Pilotaż pierwszej wersji urządzenia planowany jest na IV kw. 2018. Komercjalizacja TutorDerm v.1 przewidywana jest na I kw. 2020 r.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1