reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 26 lutego 2018

Relpol osiągnął rekordowe przychody

Relpol opublikował wstępne wyniki finansowe za 2017 rok, podczas którego przychody ze sprzedaży spółki dominującej osiągnęły poziom. Zysk netto był niewiele niższy niż w roku poprzednim.

Zarząd Relpol SA postanowił przekazać wstępne wyniki finansowe. Dotyczą one spółki Relpol SA, a nie Grupy Kapitałowej, ponieważ Relpol nie posiada jeszcze wszystkich danych finansowych spółek zależnych. Jednak największy wpływ na wyniki GK ma zawsze Relpol SA, dla przykładu udział sprzedaży spółki matki w sprzedaży skonsolidowanej ogółem za okres trzech kwartałów 2017 r. wyniósł 93,8%. W przypadku wyniku netto było to jeszcze więcej – czytamy w komunikacie Relpolu. - Na poziom zysku wpływ miała wyższa niż w 2016 r. dynamika kosztów zakupu sprzedanych produktów, towarów i materiałów, spowodowana między innymi wzrost cen surowców i materiałów oraz wzrostem wynagrodzeń. Ponadto wynik nett 2017 roku o 744 tys. zł obniżyły ujemne różnice kursowe. W 2016 r. różnice kursowe były dodatnie i poprawiły wynik netto o 155 tys. zł. W 2016 r. wyższe były również dywidendy otrzymane od spółek zależnych, które wyniosły wówczas 739 tys. zł, gdy w 2017 r. była to kwota 73 tys. zł. Dywidendy te mają jedynie wpływ na sprawozdanie jednostkowe. W sprawozdaniu skonsolidowanym kwota ta jest wyłączana w ramach korekt konsolidacyjnych – pisze Relpol w komentarzu do wyników. Relpol informuje też, że zamówienia wykazują tendencję rosnącą, co przekłada się na wzrost produkcji i sprzedaży. Aktualnie prowadzone są prace inwestycyjne nad wzrostem mocy produkcyjnych dla wybranych grup produktowych oraz poszerzeniem palety wyrobów gotowych. Zakończenie prac przewidywane jest na czwarty kwartał 2018 roku. Źródło: © Relpol
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1