reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 lutego 2018

PZ Cormay rozważa różne warianty finansowania

Jedną z możliwości jest prywatna emisja akcji przy wykorzystaniu kapitału docelowego. Środki miałby trafić na dokończenie projektów strategicznych.

W opinii zarządu emisja akcji to jeden ze sposobów na pozyskanie funduszy. Rozważane są też inne możliwości finansowania. Wariant związany z podwyższeniem kapitału będzie poddany dalszej analizie, m. in. w zakresie zmiany statutu, określenia inwestorów, do których skierowana może być oferta, a także proponowanych parametrów emisji. Ostateczna decyzja miałaby zapaść w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Zarząd rozważa także scenariusz, w którym nowa emisja akcji mogłaby służyć finansowaniu delistingu Orphee. Po ubiegłorocznym przeprowadzeniu oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy wymienionej spółki, Cormay dysponuje udziałem w Orphee na poziomie 89,6% (razem z akcjami własnymi należącymi do Orphee). Innym z rozważanych celów emisji jest ewentualna realizacja programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej. Strategicznym celem dla Cormaya jest komercjalizacja kluczowych dla przyszłości grupy analizatorów. Na początku roku spółka poinformowała, że w przypadku Equisse zainstalowano dwa pierwsze urządzenia w zewnętrznych laboratoriach w Polsce. Dwie kolejne sztuki mają być zainstalowane do końca lutego tego roku. Celem jest przetestowanie aparatów w zaprzyjaźnionych laboratoriach o różnym charakterze działalności i sposobie organizacji pracy. Jednocześnie Cormay poinformował, że od sierpnia 2017 roku trwają prace nad modyfikacjami rozwiązań technicznych zastosowanych w aparacie. Ma to pozwolić na obniżenie kosztu produkcji analizatora Equisse, a efekty tych prac mają być widoczne (w sprzedaży) w I półroczu 2019 r. Pod koniec grudnia ubiegłego roku aparat Equisse zarejestrowano w Szwajcarii (SwissMedic). Rejestracja pod marką Orphee umożliwia oferowanie aparatu Equisse dystrybutorom tej spółki. W przypadku aparatu Hermes Senior trwają prace nad poprawą otrzymywanych wyników analitycznych. Wdrażane są modyfikacje i oprogramowanie. Uzyskanie poprawnych rezultatów badań analitycznych będzie oznaczało, że walidacja wewnętrzna może rozpocząć się w I kwartale 2018 r. Przy takim założeniu rejestracja aparatu Hermes Senior w URPL (Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych) byłaby możliwa w II kwartale 2018 r. Kolejnym etapem prac mają być testy analizatorów w zaprzyjaźnionych laboratoriach oraz rejestracja pod marką Orphee w Szwajcarii. W ciągu ostatniego tygodnia akcje Cormaya zyskały ponad 6%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1