reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© BPI PW Przemysł elektroniczny | 22 lutego 2018

Nowe polskie konsorcjum naukowe będzie pracować na źródłami energii

7 polskich jednostek naukowych łączy siły w ramach konsorcjum Pol-Stor-En, by opracować prototyp akumulatora do elektrycznych samochodów.

21 lutego 2018 r. w Ministerstwie Energii zostało zawiązane konsorcjum naukowe, którego głównym celem jest zwiększenie potencjału naukowego dla rozwoju magazynowania energii oraz współpraca z przemysłem. Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii (PolStorEn) powstało, by przygotować dwie lub trzy prototypowe linie produkcyjne ogniw akumulatorów nowej generacji. W skład konsorcjum Pol-Stor-En wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Konsorcjum ma charakter otwarty. Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej podkreślał wagę współpracy jednostek naukowych w tym projekcie. – Wkład polskich uczelni w gospodarkę może być znaczący tylko wtedy, gdy połączymy siły – mówił. – Konsorcjum, które zostało dziś zawiązane, skupi się na tym, żeby udoskonalać pewne istniejące źródła energii, ale i żeby tworzyć nowe innowacyjne rozwiązania. Jestem pewien, że jesteśmy skazani na sukces – dodał rektor Politechniki Warszawskiej, która to uczelnia jest liderem konsorcjum. Jak podkreślają przedstawiciele rządu oraz świata nauki, współpraca tych jednostek naukowych jest niezbędna, by w Polsce możliwa była produkcja nowoczesnych ogniw i superkondensatorów. Wiceminister energii Michał Kurtyka zwrócił także uwagę na to, że Komisja Europejska niedawno powołała inicjatywę pod nazwą EU Battery Alliance, której celem jest stworzenie konkurencyjnego łańcucha wartości i produkcja ogniw do baterii na terenie Europy. – Dzisiejsza umowa to przykład na to, że Polska może brać aktywny udział w tym projekcie i jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych – powiedział. Zaznaczył, że dysponujemy również zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora. Wiceszef resortu energii poinformował, że obecnie w Europie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, w której wiele instytutów, firm badawczo-rozwojowych, a także uniwersytetów, prowadzi liczne badania nad komponentami do baterii, często ich ze sobą nie konsultując. - Niezbędne jest zatem połączenie sił i wypracowanie kompleksowego produktu, który będzie mógł być wykorzystany przez przemysł. Współpraca konsorcjum naukowo-badawczego Pol-Stor-En z biznesem zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, a tym samym komercjalizację wyników prac – uzasadnił Michał Kurtyka. Źródło: © Politechnika Gdańska
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1