reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© lug_building_x Przemysł elektroniczny | 15 lutego 2018

Rekordowe wyniki LUG

Producent z branży oświetlenia, LUG SA koniec roku podsumował rekordowymi wynikami sprzedaży i zysku netto.

LUG SA opublikował skonsolidowane wyniki za IV kwartał 2017 roku. Spółka zrealizowała najwyższy, w blisko trzydziestoletniej działalności firmy poziom przychodów. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej LUG w IV kwartale 2017 r. wyniosły 39,28 mln zł, co stanowi wzrost o 14,6 procent w stosunku do IV kwartału 2016 r. W całym 2017 roku wzrósł także udział sprzedaży eksportowej - o 2,2 proc. - do poziomu 56,2 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w IV kwartale br. 18,86 mln zł,
Jak podkreśla firma, na dobre wyniki Grupy kapitałowej LUG SA składa się wiele czynników, takich jak koncentracja na realizacji przedsięwzięć opartych o technologię LED, systematycznie rozbudowywana baza klientów oraz długofalowa polityka inwestycyjna.
co oznacza skok o 38,8 proc. w stosunku do IV kwartału 2016. Dzięki optymalizacji kosztów sprzedanych produktów i towarów, wypracowana została rekordowa w historii Grupy marża brutto ze sprzedaży na poziomie 48 procent. Cztery dobre kwartały 2017 roku Po czterech kwartałach 2017, Grupa Kapitałowa zanotowała 142,30 mln złotych przychodu ze sprzedaży. LUG SA poprawił też wskaźniki zysku brutto, który w całym 2017 roku wzrósł o 31 proc., do rekordowego poziomu 61,85 mln zł. Jak informuje firma w komunikacie, optymalizacja procesów produkcyjnych i korzyści skali przy spotęgowanych zakupach surowców i materiałów, pozwoliły na zwiększenie marży brutto ze sprzedaży o 4,4 punktu procentowego, do poziomu 43,5 proc. Skonsolidowany zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w IV kw. 2017 r. 2,54 mln zł (dwukrotnie więcej niż przed rokiem) i pozwolił na wygenerowanie marży netto na poziomie 6,6 procent, o 3,0 pp więcej niż przed rokiem i 1,2 pp więcej niż w poprzednim kwartale. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w całym 2017 r. rekordowe 6,8 mln zł, co było wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż w roku 2016. - Realizowane w poprzednich kwartałach inwestycje w zakładach produkcyjnych oraz wdrożenie systemu KAIZEN do optymalizacji procesów, istotnie wpłynęły na dobry wynik zysku brutto ze sprzedaży. Dzięki temu możemy kontynuować inwestycje trwałe m.in. w Argentynie oraz te z zakresu rozwiązań technologicznych typu Smart City opracowywane w nowej spółce - komentuje wyniki prezes Ryszard Wtorkowski. Zakończenie prac inwestycyjnych LUG zakończył prace inwestycyjne w Nowym Kisielinie związane z rozbudową centrum badawczo-produkcyjnego. Obiekt wyposażono w nowoczesne maszyny i laboratoria prototypowo-testowe. Zielonogórskie centrum jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i partnerów biznesowych na innowacyjne usługi i systemy oświetleniowe. W czwartym kwartale zakończono też kluczową fazę budowy zakładu produkcyjno-montażowego w Argentynie, w Prowincji Misiones. Fabryka będzie produkować nowoczesne oprawy oświetleniowe LED, ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia powierzchni miejskich. Pomimo trwających prac budowlanych na rynek Ameryki Południowej trafiła już pierwsza partia oświetlenia przygotowana w ramach kontraktu o wartości blisko 21 mln euro. Projekt pilotażowy z CISCO Systems
- Z satysfakcją patrzę na to, co osiągnęliśmy w ubiegłym roku. Nie tylko znacząco poprawialiśmy osiągane wyniki finansowe, kwartał po kwartale podwyższając sobie poprzeczkę, ale też naszą pracę doceniło środowisko branżowe, przyznając nam dwie prestiżowe nagrody - komentuje Ryszard Wtorkowski.
W listopadzie LUG SA i CISCO Systems podpisały umowę, której celem jest współpraca biznesowa w obszarze usług Smart City. W jej ramach zrealizowano pilotażowy projekt w Izraelu. Oprawy marki LUG zostały zainstalowane na terenie siedmiu miejscowości. Pierwsza wspólna realizacja otrzymała pozytywne rekomendacje klienta, który zaprosił spółkę do dalszej współpracy przy nowych inwestycjach oświetleniowych typu smart lighting. Równolegle LUG i Cisco zacieśniają wewnętrzną współpracę zarówno na poziomie technologicznym, jak również w obszarze relacji handlowych. W drodze na rynek regulowany Grupa Kapitałowa LUG SA nie zmieniła planów związanych z przeniesieniem notowań akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych. Powodem przesunięcia terminu złożenia prospektu emisyjnego do Komisji Papierów Wartościowych jest kompletowanie składu osobowego Komitetu Audytu. Niezwłocznie po jego utworzeniu zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. To ostatni etap przed złożeniem dokumentów do Komisji. - Nie znam jeszcze dokładnego terminu złożenia prospektu emisyjnego, co rozpocznie całą procedurę przeniesienia notowań z rynku alternatywnego na regulowany. Mam jednak nadzieję, że nasz debiut na rynku regulowanym nastąpi najpóźniej w czerwcu 2018 r. - mówi Ryszard Wtorkowski. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG SA [mln zł] * dla akcjonariuszy jednostki dominującej
© LUG SA to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG SA – europejskiego producenta profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 26 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG SA, LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brazil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina oraz LUG Argentina SA. LUG SA od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1