reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 12 lutego 2018

Apator wstępnie podsumowuje rok

Kolejna firma podsumowuje miniony rok, chociaż jak na razie Apator opublikował tylko szacunkowe skonsolidowane dane za 2017 rok – prawie udało się osiągnąć dolne widełki prognozy.
Zarząd Apator SA poinformował, że wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2017 rok kształtują się następująco:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 894,6 mln zł,
  • skonsolidowany zysk netto – 56,4 mln zł.
Zgodnie z powyższymi danymi Grupa Apator zrealizowała dolne widełki prognozy skonsolidowanych przychodów na poziomie 99%, natomiast skonsolidowanego zysku netto na poziomie 94% - poinformował Apator.

- Na poziom wyników finansowych grupy Apator w 2017 r. wpływ miało wystąpienie zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami. Korekty dotyczyły głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych oraz aktualizacji wartości zapasów, o czym zarząd Apator SA informował w raportach okresowych za I półrocze 2017 r. oraz III kwartał 2017 r. - czytamy dalej w komunikacie firmy.

Wpływ na obniżenie szacowanego zysku netto w stosunku do publikowanej prognozy ma przede wszystkim podjęta decyzja o sprzedaży w 2018 r. ośrodka wczasowego w Rowach (w wyniku odpisu wartości księgowej majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości ok. 3 mln zł), który w sprawozdaniu za IV kwartał 2017 r. zostanie wykazany jako aktywa dostępne do sprzedaży.

Zarząd Apator SA jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych:
- są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta,
- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania,
- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 lutego 2018 r. Natomiast skonsolidowany raport roczny za 2017 podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 22 2018 20:21 V9.3.2-1