reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© WMSSE Przemysł elektroniczny | 07 lutego 2018

Centrum B+R New Energy Transfer z zezwoleniem w W-M SSE

5 lutego 2018 r. New Energy Transfer sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie nidzickiej podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Firma wybuduje w Nidzicy zakład zajmujący się dostarczaniem urządzeń i kompleksowych instalacji do zamiany ciepła na chłód, odzysku odpadowego ciepła niskoparametrowego na potrzeby produkcji wody gorącej oraz produkcji wody odsolonej przy pomocy technologii sorpcyjnych. W ramach projektu powstanie Centrum B+R Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz maszyny i infrastrukturę techniczną. Tak wyposażone przedsiębiorstwo będzie w stanie projektować oraz produkować innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w sektorze elektroenergetycznym i przemyśle – informuje W-MSSE w komunikacie. Projekt zakłada poniesienie kosztów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 24 940 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników. Centrum badawczo-rozwojowe powstanie na działce o powierzchni 2,8144 ha. New Energy Transfer sp. z o.o. działa w obszarze innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania ciepła odpadowego i efektywności cieplnej, w szczególności specjalizujące się we wdrażaniu i komercjalizacji technologii sorpcyjnych na potrzeby produkcji chłodu i wody odsolonej oraz kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych w tej dziedzinie. Przedsiębiorstwo, jako pierwsze w Polsce wyprodukowało adsorpcyjne agregaty chłodnicze, dedykowane do współpracy z sieciami ciepłowniczymi. Skomercjalizowało innowacyjną trójzłożową technologię adsorpcyjnej produkcji chłodu oraz jako pierwsze w kraju zrealizowało przy pomocy technologii sorpcyjnych absorpcyjne pompy ciepła dużej mocy do zastosowań energetycznych. New Energy Transfer sp. z o.o. działa na rynku międzynarodowym, w szczególności w krajach Zatoki Perskiej. Firma współpracuje z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, Politechniką Wrocławską i Politechniką Częstochowską.
reklama
reklama
September 20 2021 15:21 V18.22.20-1