reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 stycznia 2018

Zortrax i Sunex ze wsparciem na dostęp do rynku kapitałowego

PAPR opublikował listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach poddziałania 3.1.5 PO IR "Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock", etap 4.

Wśród 30 przedsiębiorstw, których projekty zostały wybrane do dofinansowania są m.in.:
  • CARDIO.LINK SA, Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy CARDIO.LINK S.A. poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego, koszt całkowity: 246 tys. PLN, dofinansowanie: 100 tys. PLN,
  • Sunex SA, Wprowadzenie przez SUNEX S.A. obligacji na rynek Catalyst, koszt całkowity: 20 tys. PLN, dofinansowanie: 10 tys. PLN,
  • Rearden Technology, Zakup usług doradczych dotyczących przygotowania dokumentacji do emisji nowej serii akcji na rynku NewConnect przez spółkę Rearden Technology SA, koszt całkowity: 239,8 tys. PLN, dofinansowanie: 97,5 tys. PLN,
  • Zortrax, Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego dla ZORTRAX S.A. poprzez przeprowadzenie oferty publicznej akcji oraz wprowadzenie na rynek regulowany GPW, koszt całkowity: 1,7 mln PLN, dofinansowanie: 634 tys. PLN.
Firmy otrzymają środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania na: Giełdzie Papierów Wartościowych, New Connect, rynku obligacji Catalyst i zagranicznych rynkach regulowanych.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1