reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 22 stycznia 2018

TWERD z dofinansowaniem

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd" otrzymał dofinansowanie w ramach programu POIR, Działania 1.1 na realizację projektu: „Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle."

- Wzrost zainstalowanej mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w roku 2015 wyniósł według szacunków ponad 800% w stosunku do roku 2014, przy czym ocenia się, że 98% całej mocy zainstalowanej z elektrowniach fotowoltaicznych w naszym kraju powstało w latach 2014 – 2015. W związku z powyższym głównym celem realizacji projektu jest opracowanie i zbudowanie innowacyjnego, nowego dla rynku krajowego systemu energoelektronicznego pozwalającego na integrację odnawialnych źródeł energii OZE (w szczególności elektrowni fotowoltaicznych) zainstalowanych po stronie indywidualnych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej (gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe) oraz zasobników energii z systemem elektroenergetycznym – podkreśla firma.
W ramach projektu zostanie opracowany prototyp systemu, poprzedzony budową modeli, opracowaniem zaawansowanych algorytmów sterowania oraz kompletnymi badaniami symulacyjnymi i eksperymentalnymi.
Opracowany przez TWERD system ma pozwolić zarządzać pozyskaną z OZE energią w sposób zrównoważony i efektywny, przede wszystkim na potrzeby własne odbiorcy, uniezależniając go od dostaw energii od lokalnego dystrybutora. TWERD ma stworzyć rozwiązanie także na potrzeby przesyłu energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego w celach komercyjnych, np. w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię lub w celu wsparcia bilansu energetycznego w systemie. - Zaletą opracowanego systemu będzie kompleksowość oraz szeroka funkcjonalność w stosunku do produktów oferowanych na rynku. Spośród wielu funkcjonalności opracowanego urządzenia najważniejsze będą: ultraszybkie skanowanie charakterystyki mocy elektrowni fotowoltaicznej z algorytmem globalnego śledzenia mocy szczytowej, zwiększona odporność na zaburzenia i zaniki napięcia sieci elektroenergetycznej, lokalne bilansowanie mocy biernej, możliwość równoległego łączenia modułów o mocy 20 kVA (skalowalność), zapewnienie nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej poprzez możliwość pracy systemu z siecią elektroenergetyczną lub autonomicznie na potrzeby własne konsumenta – pisze TWERD w komunikacie. Wartość projektu: to 4,304 mln PLN, a przyznane dofinansowanie wynosi ponad 3,15 mln PLN. Czas realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2020 r.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1