reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 listopada 2009

Wzrasta potencjał badawczy DGT

DGT Sp. z o.o. w okresie od 01.04 do 30.10.2009 zrealizowała projekt pn. „Wzrost potencjału badawczego Spółki DGT poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania klasy EDA oraz testera sieci konwergentnych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

Przedmiotem projektu była inwestycja w rozwój działalności B+R polegająca na wyposażeniu laboratorium Spółki DGT w tester sieci konwergentnych oraz oprogramowanie klasy EDA do projektowania układów PCB. Celem projektu jest wzrost potencjału badawczego laboratorium B+R, który umożliwi rozwój Spółki DGT jako przedsiębiorstwa innowacyjnego. W wyniku realizacji projektu Spółka DGT będzie mogła rozszerzyć ofertę produktową o rozwiązania oparte na technologii cyfrowej umożliwiającej przesyłanie dźwięków, mowy, danych, obrazu za pomocą dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP lub sieci konwergentnych (mieszanych PSTN/IP). Do oferty Spółki zostały wprowadzone nowe usługi: testowanie protokołów IP (SIP, H.323, MGCP, MEGACO) testowanie sieci konwergentnych należących do grupy NGN tj. sieci wykorzystujących zarówno komutacje kanałów, w przypadku telefonii tradycyjnej (TDM), jak i pakietów (IP/ATM). W długim horyzoncie czasowym projekt przyczyni się do wzrostu ilości innowacyjnych produktów wykorzystujących technologie transmisji danych za pomocą protokołu IP. Tester sieci konwergentnych umożliwił zakończenie prac rozwojowych nad nową wersją Zintegrowanego Systemu Łączności DGT-MCS-IP. Zaimplementowanie w systemie DGT-MCS-IP obu technologii komutacji tj. TDM i IP pozwoliło stworzyć produkt bardziej elastyczny, który można wykorzystać przy budowie różnych rodzajów sieci telekomunikacyjnych. Dzięki takiemu innowacyjnemu rozwiązaniu system DGT-MCS-IP będzie w stanie funkcjonować wykorzystując tradycyjną sieć telekomunikacyjną (PSTN) oraz nowoczesną sieć pakietową IP (WAN/LAN). Koszty całkowite projektu wyniosły 1 018 530,69 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 351 645,17 zł oraz budżetu Państwa - 62 055,04 zł.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-2