reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 26 listopada 2009

Dyrektywa REACH w Polsce

Od 1 czerwca 2007 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie nakłada na polskie firmy pewne obowiązki: • do 1 grudnia 2010 r. – pełnej rejestracji muszą dokonać firmy, których produkcja lub import spoza UE wynosi >1000 t/rok oraz te przedsiębiorstwa, które produkują lub importują substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne, reprotoksyczne) w ilości > 1 tony/rok i substancje sklasyfikowane jako R 50/53 czyli działające bardzo toksycznie na organizmy wodne i mogące powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym w ilości > 100 ton/rok; • do 1 czerwca 2013 r. – pełnej rejestracji muszą dokonać firmy, których produkcja lub import spoza UE wynosi 100-1000 t/rok; • do 1 czerwca 2018 r. – pełnej rejestracji muszą dokonać firmy, których produkcja lub import spoza UE wynosi 1-100 t/rok. Portal wnp.pl, powołując się na opracowanie mgr inż. Marzeny Winiarskiej z Punktu Konsultacyjnego ds. REACH Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zamieszcza informacje, dotyczące dotychczasowych wyników wprowadzanie REACH w Polsce: ‘Podsumowując wyniki rejestracji wstępnej, w oparciu o stan z dnia 01.12.2008 r., uczestniczyły w niej 2 434 polskie firmy (z całkowitej liczby 65 655 firm unijnych), dokonując 173 307 rejestracji (całkowita liczba rejestracji – ok. 2 700 000). […] Polska zajęła niespodziewaną 8-ą pozycję w Europie pod względem liczby zarejestrowanych firm i czwarte miejsce pod względem liczby rejestracji. Tak wysokie miejsce, zwłaszcza pod względem liczby rejestracji wstępnych, należy przypisać firmom, które postanowiły zarejestrować przynajmniej część, jeśli nie cały wykaz EINECS (Europejski Wykaz Substancji Komercyjnie Istniejących na Rynku Wspólnoty). I dalej: ‘Wg stanu na 5 października 2009 r., polscy przedsiębiorcy złożyli siedem pełnych dokumentacji rejestracyjnych (na ogólną liczbę 633 zgłoszonych przez 14 krajów UE –, zajmując tym samym dziewiąte miejsce w tym rankingu. Niestety istnieją przedsiębiorstwa, które nie dokonały rejestracji wstępnej, w związku z czym muszą liczyć się one z koniecznością natychmiastowego zaprzestania produkcji (lub importu spoza UE) do czasu dokonania pełnej rejestracji substancji. […] Być może takie podejście bierze się ze słabnącego entuzjazmu wobec REACH. Oprócz UE nie obowiązuje on w żadnym z innych państw. Oznacza to, że spore koszta dotkną tylko europejskie firmy. A to oznacza zmniejszenie ich konkurencyjności wobec firm chemicznych z innych państw.’
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1