reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 grudnia 2017

Braster rozpoczyna pilotaż w Wielkiej Brytanii

Polski producent innowacyjnego urządzenia do wczesnego wykrywania raka piersi podpisał umowę z firmą Advanced Cancer Diagnostics i wprowadza BRASTER na rynek brytyjski.

Zarząd Spółki BRASTER SA poinformował, że 19 grudnia 2017 roku podpisał umowę z firmą Advanced Cancer Diagnostics, której przedmiotem określenie zarówno wstępnych warunków przeprowadzenia pilotażu, jak i określenie obszarów współpracy wprowadzenia urządzenia BRASTER na rynek brytyjski. Pilotaż realizowany będzie trzyetapowo jako: „Medical Pilot” skierowany do wybranej grupy lekarzy w ośrodkach zdrowia, „Professional Pilot” dedykowany dla personelu medycznego oraz „Technical Pilot” skierowany do wybranej grupy konsumentek. Przyjęty harmonogram zakłada przeprowadzenie „Technical Pilot”, „Professional Pilot” oraz „Medical Pilot” w I półroczu 2018 roku. Ponadto umowa przewiduje rozpoczęcie współpracy w zakresie importu i sprzedaży urządzenia BRASTER z firmą Advanced Cancer Diagnostics w Wielkiej Brytanii. Model biznesowy współpracy dotyczący sprzedaży, w zakresie jej wielkości i zakresu, zostanie ustalony w osobnej umowie, która zgodnie z przyjętym harmonogramem ma zostać podpisana w I półroczu 2018 roku. Dodatkowo dystrybutor będzie odpowiedzialny za działania marketingowe i Public Relations związane z Systemem BRASTER. Rozpoczęcie badania medycznego w Wielkiej Brytanii realizuje cel strategii rozwoju spółki na lata 2015-2021 w zakresie ekspansji zagranicznej i rozwoju działalności w obszarze telemedycyny. Rozpoczęcie sprzedaży uządzenia na rynku brytyjskim będzie miało wpływ na przyszłą sytuację finansową spółki Braster w I półroczu 2018 roku – poinformowała firma w komunikacie.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2