reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 grudnia 2017

GE Aviation wspiera Airborne Wireless Network

Współpraca ma znacznie przyspieszyć rozwój systemu komunikacji hybrydowej radiowo-optycznej należącego do Airborne Wireless Network, którego działanie ma być zademonstrowane w roku 2018.

Firma Airborne Wireless Network (ABWN) 14 grudnia 2017 roku podpisała umowę o wsparcie z GE Aviation, jednym z oddziałów GE. - Współpraca z GE Aviation powinna zapewnić najwyższy poziom wsparcia inżynieryjnego w naszym nadchodzącym teście systemu komunikacji hybrydowej radiowo-optycznej. Doświadczenie GE Aviation obejmie jednostki IRU (bezwładnościowych układów odniesienia) jakości taktycznej z wbudowanym systemem GPS, które mogą być wykorzystywane do kierowania, prowadzenia, ustalania wysokości i stabilizacji systemu. Takie wsparcie powinno przyczynić się do pomyślnego zakończenia testu - skomentował Michael Warren, główny dyrektor wykonawczy w firmie ABWN. - GE już od ponad półwiecza zapewnia klientom bezwładnościowe układy odniesienia - wyjaśnił George Kiefer, dyrektor zarządzania produktem w GE Aviation. - Taktyczna nawigacja bezwładnościowa i wsparcie rozwiązań komunikacji satelitarnej to nasze obszary specjalizacji. Cały zespół chętnie wspiera Airborne Wireless w misji zmniejszenia kosztów łączności lotniczej i objęcia komunikacją obszarów, które do tej pory nie zostały jeszcze połączone. Jest to branża, która szybko się rozwija i wymaga innowacyjnego podejścia w celu realizacji przyszłych rozwiązań. Inżynierowie produktu GE są w gotowości do zapewnienia Airborne Wireless pomocy na najwyższym poziomie w celu pomyślnego przeprowadzenia przełomowego testu - dodał dyrektor. Firma ABWN postawiła sobie za cel stworzenie szybkiej powietrznej sieci internetowej poprzez połączenie komercyjnych samolotów w trakcie lotu. Każdy samolot objęty siecią ma pełnić rolę powietrznego nadajnika czy routera, wysyłając i odbierając sygnał internetowy, następnie przekazując go do kolejnych samolotów, tym samym tworząc cyfrową autostradę w powietrzu. Sieć szybkiego internetu ma w ten sposób zwiększyć obszar objęty łącznością z internetem. Firma nie zamierza udostępniać sygnału internetowego końcowym klientom detalicznym, bowiem odgrywając rolę operatora będzie przede wszystkim obsługiwać firmy telefoniczne czy dostawców internetu. Obecnie łączność internetowa opiera się o sieć podwodnych kabli, naziemnych kabli optycznych i satelity. Firma jest przekonana, że powietrzna autostrada cyfrowa jest najbardziej logicznym rozwiązaniem braku łączności na świecie. Po stworzeniu i pełnym wdrożeniu sieci jej wykorzystanie nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Sieć firmy, po wprowadzeniu w życie, powinna zapewnić tanią, szybką łączność internetową na potrzeby obszarów wiejskich, społeczności wyspiarskich, statków w morzu, platform wiertniczych, a także umożliwić łączność na pokładach lotów prywatnych i komercyjnych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1