reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 grudnia 2017

PZ Cormay utworzy Centrum B+R

Zarząd PZ Cormay poinformował o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu: „Stworzenie CBR PZ Cormay SA”. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 3,8 mln PLN.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Chemii Laboratoryjnej Cormay to projekt biznesowy, który stanowi kontynuację prac działu badawczo-rozwojowego firmy, ale w formie wyspecjalizowanej: jako centralny ośrodek badawczo-rozwojowy chemii laboratoryjnej dla producentów analizatorów, dystrybutorów, producentów markowych urządzeń laboratoryjnych, jak i grupy Orphee (zależnej od PZ Cormay). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 872 901 zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych to 3 148 700 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania: 1 889 220 zł. Czas realizacji projektu przewidziany jest na dwa lata i kończy się w czerwcu 2019 roku.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1