reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© icefields dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 grudnia 2017

Inspekcja Handlowa sprawdza, czy przedsiębiorcy przestrzegają dyrektywy RoHS II

Dyrektywa RoHS II zobowiązuje producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do dbania o środowisko naturalne – przypomina UOKiK.

W urządzeniach zasilanych energią elektryczną, bez względu na to, czy są podłączone kablem do sieci czy bateriami, mogą znajdować się ograniczone ilości niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom, polibronowane bifenyle (PBB) i polibronowane etery difenylowe (PBDE). Przepisy przewidują wyjątki m.in. dla sprzętu wysyłanego w kosmos czy wielkich maszyn przemysłowych. Inspekcja Handlowa sprawdza, czy firmy przestrzegają wymagań. Głównie bada wyroby, towarzyszącą im dokumentację oraz ich oznakowanie i nie musi uprzedzać o kontroli. W 2016 r. sprawdziła 1 206 urządzeń elektrycznych i elektronicznych, m.in. ładowarki do telefonów, lampki choinkowe, zabawki, przedłużacze. Zakwestionowała 34 proc. z nich. W tym roku do końca października IH skontrolowała 251 wyrobów, m.in. blendery, kalkulatory, elektryczne szczoteczki do zębów. Zastrzeżenia, głównie formalne, miała aż do 57 proc. z nich. Gdy produkt powoduje poważne zagrożenie, w tym dla środowiska, albo przedsiębiorca dobrowolnie nie usunął innych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, IH przekazuje sprawę prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Może on nakazać wycofanie z obrotu wyrobów niespełniających wymagań prawno-technicznych, zniszczenie ich, odkupienie od użytkowników i powiadomienie konsumentów o wykrytych niezgodnościach – informuje UOKiK. Lista urządzeń, których dotyczą ograniczenia jest długa. Oto tabela opublikowana przez UOKiK: © UOKiK
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-2