reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nomadsoul1 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 01 grudnia 2017

Strajk w Yazaki odwołany

Solidarność w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie odwołała bezterminowy strajk, który miał się rozpocząć 27 listopada. Do firmy wejdzie kontrola PIP.

Powodem tej decyzji było zakwestionowanie przez pracodawcę ważności październikowego referendum strajkowego – donosi Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność. - Całkowicie nie zgadzamy się z zarzutem pracodawcy, że październikowe referendum strajkowe jest nieważne. Nie chcieliśmy wciągać pracowników w ten spór i dlatego przeprowadziliśmy kolejne głosowanie – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w Yazki. Drugie referendum strajkowe zorganizowane zostało w dniach 23 i 24 listopada. Za strajkiem opowiedziało się przeszło 70 proc. pracowników, którzy wzięli w nim udział. Jednak do tego, by referendum było ważne, zabrakło zaledwie 67 głosów, czyli niewiele ponad 3 proc. Obecnie w Yazaki zatrudnionych jest ok. 2180 osób. Solidarności w Yazaki ocenia, że pracodawca robił wszystko, by referendum się nie udało. Miało dochodzić do zastraszania pracowników i innych bezprawnych działań. Jednym z przykładów, który podaje przewodnicząca, było zainstalowanie kamer na wszystkich zakładowych stołówkach, czyli w miejscach, w których pracownicy mogli oddawać głosy, w dniu poprzedzającym głosowanie. Zdaniem związkowców monitorowanie przebiegu głosowania było niezgodne z prawem. Drugie referendum strajkowe w Yazaki trwało zaledwie dwa dni. Natomiast podczas pierwszego referendum pracownicy mogli oddawać głosy przez cały tydzień. 23 listopada Solidarność z Yazaki złożyła do Państwowej Inspekcji Pracy skargę w związku z działaniami pracodawcy, które w ocenie związku były sprzeczne z prawem. Kompleksowa kontrola PIP rozpocznie się w spółce najprawdopodobniej w najbliższych dniach. Spór zbiorowy trwa w Yazaki od lipca. Głównym postulatem zakładowej Solidarności są podwyżki płac zasadniczych wszystkich pracowników firmy. Związkowcy domagają się także m.in. wprowadzenia rocznej premii frekwencyjnej i ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla osób, które przepracowały w firmie co najmniej 2 lata, na poziomie 120 proc. płacy minimalnej. Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. Do Solidarności należy ponad 1000 pracowników. Źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
reklama
August 15 2022 13:07 V20.7.11-1