reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 28 listopada 2017

Plany rozwoju InfoSCAN

Kluczowe przedsięwzięcia firmy na dwa kolejne lata to komercjalizacja urządzenia MED Recorder na rynku amerykańskim oraz zwiększenie liczby badań urządzeniem na rynku polskim.
Firma telemedyczna Infoscan SA, producent urządzenia MED Recorder do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego, zamierza rozpocząć pierwsze komercyjne badania na rynku amerykańskim w kwietniu 2018 r. Zgodnie z tym planem do końca pierwszego kwartału przyszłego roku oczekuje uzyskania certyfikacji Food&Drug Administration (FDA), umożliwiającej użytkowanie urządzenia w USA. W pierwszym roku działalności na tamtejszym rynku spółka szacuje, że zrealizuje tam 20 tys. badań bezdechu sennego. W swojej historii firma przeprowadziła dotąd ponad 1500 badań w Polsce.

W 2019 r. InfoSCAN spodziewa się, że przeprowadzi kolejne 80 tys. zdalnych procedur diagnostyki bezdechu sennego. W sumie w ciągu dwóch lat spółka zrealizuje na tamtejszym rynku 100 tys. badań, co pozwoli jej przekroczyć próg rentowności na poziomie netto.


Urządzenie MED Recorder
– Rynek amerykański, na którym chcemy rozpocząć działalność w przyszłym roku jest największy na świecie pod względem liczby przeprowadzanych procedur diagnostyki bezdechu sennego – 4 mln badań rocznie. Nasze urządzenie sprawdziło się już w działaniu na rynku krajowym i teraz chcemy wprowadzić je do Stanów Zjednoczonych. Od kilku kwartałów prowadzimy intensywne przygotowania do debiutu na tym rynku, zarówno od strony formalnej – certyfikacji FDA, jak i biznesowej – poprzez rozmowy z naszymi ostatecznymi odbiorcami. Sygnały jakie otrzymujemy od amerykańskich klinik snu świadczą, że nasze urządzenie jest dobrze dopasowane do potrzeb tamtejszego rynku – komentuje Jacek Gnich, prezes InfoSCAN SA.

Dodatkowo spółka zamierza kontynuować współpracę z krajowymi ośrodkami naukowymi i popularyzować zagadnienia dotyczącego bezdechu wśród różnych grup zawodowych (w szczególności zawodowi kierowcy oraz wojsko). InfoSCAN planuje zrealizować 2 tys. badań na rynku krajowym w 2018 r. i kolejne 3 tys. badań w 2019 r. – Pomimo nieporównywalnej wielkości rynku polskiego względem Stanów Zjednoczonych, widzimy duży potencjał w zakresie zwiększenia świadomości na temat zagrożeń wynikających z bezdechu sennego i wzrostu procedur diagnostycznych. Dlatego, zakładamy, że w kolejnych latach liczba badań prowadzonych przez InfoSCAN w Polsce będzie systematycznie rosnąć – uważaJacek Gnich.

Poza obszarem bezdechu sennego, InfoSCAN za pośrednictwem spółki zależnej cardio.link realizuje projekt związany ze stworzeniem systemu telemedycznego opartego na Holterze EKG. Dzięki pozyskanemu w listopadzie 2017 r. finansowaniu w kwocie 1,6 mln zł projekt zostanie udoskonalony, zoptymalizowany i odświeżony. Równolegle z procesem udoskonalania urządzenia, będą trwały prace nad platformą teleinformatyczną umożliwiającą zarządzanie badaniami przez kliniki oraz lekarzy. Harmonogram przewiduje, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału prototyp sytemu trafi do testów w ośrodkach naukowych. Samo urządzenie wraz z system telemedycznym znacząco skróci czas pracy lekarzy przy opisach EKG.

Spółka szacuje, że proces certyfikacji urządzenia zakończy się w pierwszej połowie 2018 roku, a komercjalizacja na rynku polskim finalnej wersji Holtera EKG rozpocznie się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2018 r. Na początkowym etapie projekt będzie realizowany na rynku polskim, gdzie tego typu badania są refundowane. W 2019 r. cardio.link planuje debiut na zagranicznych rynkach.

© InfoScan

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 15 2018 23:56 V11.6.0-2