reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 listopada 2017

Aplisens oczekuje poprawy wyników w przyszłym roku

Po trzech kwartałach 2017 roku Aplisens odnotował skonsolidowane przychody w wysokości 70,3 mln zł (-3% r/r). EBITDA wyniosła 17,4 mln zł (-3,5 % r/r), a zysk netto 10,6 mln zł (-11,4% r/r).

Największy wpływ na wyniki Grupy w ostatnich trzech kwartałach miała sprzedaż na rynkach WNP, która ukształtowała się na poziomie 27,5 mln zł (-10% r/r) oraz przychód z rynku krajowego, który wyniósł 23,3 mln zł (-9,1r/r). – Głównymi czynnikami odpowiadającymi za spadek przychodów na rynku WNP były wysoka baza porównawcza z ubiegłego roku oraz zmiany w systemie dystrybucji naszych produktów na rynek rosyjski. Oczekujemy, że przy stabilizacji cen ropy naftowej i gazu sprzedaż w tym rejonie powinna mieć lekką tendencję wzrostową w najbliższym czasie. Z kolei poziom sprzedaży krajowej w ostatnich trzech kwartałach determinował spadek inwestycji sektora publicznego spowodowany opóźnieniami w wykorzystaniu funduszy unijnych. Znacząco oddziaływała też niepewność lokalna związana z prowadzoną przez rząd polityką podatkową i regulacyjną, co przełożyło się na odkładanie w czasie decyzji o nowych inwestycjach. Spodziewamy się jednak, że polepszająca się koniunktura gospodarcza w Polsce będzie miała pozytywny wpływ na wyniki już w 2018 roku – mówi Adam Żurawski, prezes Grupy Aplisens. Adam Żurawski dodał, że zarząd optymistycznie spogląda również na rynki Unii Europejskiej, na których sprzedaż po III kw. br. wzrosła o 5% r/r, plasując się na poziomie 12,8 mln zł. Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwać tam około 14% średnioroczne wzrosty. Największą dynamiką odznaczyła się sprzedaż na rynkach pozostałych, która wyniosła 6,7 mln zł (64% r/r). – Jest to efekt sukcesywnie prowadzonej strategii ekspansji na stosunkowo nowe rynki m.in. azjatyckie czy amerykańskie. Liczymy, że poszerzanie gamy naszych produktów oraz starania o nowe certyfikaty przyniosą w najbliższych kwartałach kolejne wzrosty – komentuje Adam Żurawski. Nakłady inwestycyjne w ostatnich trzech kwartałach osiągnęły poziom 6,1 mln zł. Wydatki objęły m.in. rozbudowę siedziby w Warszawie (2,8 mln zł) zakup maszyn i urządzeń (1,3 mln zł), badania, rozwój i certyfikaty (1,4 mln zł).
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 23 2020 16:22 V15.4.2-1