reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 28 listopada 2017

Aplisens oczekuje poprawy wyników w przysz艂ym roku

Po trzech kwarta艂ach 2017 roku Aplisens odnotowa艂 skonsolidowane przychody w wysoko艣ci 70,3 mln z艂 (-3% r/r). EBITDA wynios艂a 17,4 mln z艂 (-3,5 % r/r), a zysk netto 10,6 mln z艂 (-11,4% r/r).
Najwi臋kszy wp艂yw na wyniki Grupy w ostatnich trzech kwarta艂ach mia艂a sprzeda偶 na rynkach WNP, kt贸ra ukszta艂towa艂a si臋 na poziomie 27,5 mln z艂 (-10% r/r) oraz przych贸d z rynku krajowego, kt贸ry wyni贸s艂 23,3 mln z艂 (-9,1r/r). 鈥 G艂贸wnymi czynnikami odpowiadaj膮cymi za spadek przychod贸w na rynku WNP by艂y wysoka baza por贸wnawcza z ubieg艂ego roku oraz zmiany w systemie dystrybucji naszych produkt贸w na rynek rosyjski. Oczekujemy, 偶e przy stabilizacji cen ropy naftowej i gazu sprzeda偶 w tym rejonie powinna mie膰 lekk膮 tendencj臋 wzrostow膮 w najbli偶szym czasie. Z kolei poziom sprzeda偶y krajowej w ostatnich trzech kwarta艂ach determinowa艂 spadek inwestycji sektora publicznego spowodowany op贸藕nieniami w wykorzystaniu funduszy unijnych. Znacz膮co oddzia艂ywa艂a te偶 niepewno艣膰 lokalna zwi膮zana z prowadzon膮 przez rz膮d polityk膮 podatkow膮 i regulacyjn膮, co prze艂o偶y艂o si臋 na odk艂adanie w czasie decyzji o nowych inwestycjach. Spodziewamy si臋 jednak, 偶e polepszaj膮ca si臋 koniunktura gospodarcza w Polsce b臋dzie mia艂a pozytywny wp艂yw na wyniki ju偶 w 2018 roku 鈥 m贸wi Adam 呕urawski, prezes Grupy Aplisens. Adam 呕urawski doda艂, 偶e zarz膮d optymistycznie spogl膮da r贸wnie偶 na rynki Unii Europejskiej, na kt贸rych sprzeda偶 po III kw. br. wzros艂a o 5% r/r, plasuj膮c si臋 na poziomie 12,8 mln z艂. Zarz膮d stawia sobie za cel uzyskiwa膰 tam oko艂o 14% 艣rednioroczne wzrosty. Najwi臋ksz膮 dynamik膮 odznaczy艂a si臋 sprzeda偶 na rynkach pozosta艂ych, kt贸ra wynios艂a 6,7 mln z艂 (64% r/r). 鈥 Jest to efekt sukcesywnie prowadzonej strategii ekspansji na stosunkowo nowe rynki m.in. azjatyckie czy ameryka艅skie. Liczymy, 偶e poszerzanie gamy naszych produkt贸w oraz starania o nowe certyfikaty przynios膮 w najbli偶szych kwarta艂ach kolejne wzrosty 鈥 komentuje Adam 呕urawski. Nak艂ady inwestycyjne w ostatnich trzech kwarta艂ach osi膮gn臋艂y poziom 6,1 mln z艂. Wydatki obj臋艂y m.in. rozbudow臋 siedziby w Warszawie (2,8 mln z艂) zakup maszyn i urz膮dze艅 (1,3 mln z艂), badania, rozw贸j i certyfikaty (1,4 mln z艂).
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 19 2019 01:06 V12.2.0-2