reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 listopada 2017

Sonel z dwucyfrową dynamiką sprzedaży

W III kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły o 11,5% do 23,3 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 7% do blisko 6 mln zł.

Na czysto grupa zarobiła 1,3 mln zł wobec 1,7 mln zł zanotowane rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wzrósł z około 2 mln zł do ponad 2,3 mln zł, a zysk operacyjny z 2,4 mln zł do 2,6 mln zł. - Zdecydowana poprawa wyników w ujęciu kwartalnym i potwierdzenie tendencji konsekwentnej odbudowy od dołka w I kwartale 2017 roku. Zarazem wyniki są nieco słabsze od naszych założeń (efekt mniejszych przychodów). W skali r/r słabsze wyniki przez spółki zagraniczne (zapewne głównie funkcjonowanie spółki w USA, co jest sytuacją przejściową). Jednostkowy wynik EBIT 9% powyżej ubiegłorocznych wyników, a gotówka netto wyniosła 2,3 mln zł (powyżej oczekiwań) – ocenia DM BDM. Narastająco po trzech kwartałach 2017 roku skonsolidowane przychody Sonela zbliżyły się do 65 mln zł (+7%). Zysk operacyjny wyniósł 3,9 mln zł, a netto 2,7 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 8,1 mln zł i 7,8 mln zł. Wyższe zyski pojawiły się na poziomie jednostkowym – tegoroczny EBIT to 6,4 mln zł, a wynik netto powyżej 4,7 mln zł. Dynamicznie wzrosły przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i po dziewięciu miesiącach sięgnęły 6,4 mln zł (+77%). Spółka duży nacisk kładzie na rozwój eksportu. Perspektywicznymi kierunkami są Indie i USA. - Istotnym dla całej grupy jest rozwój sprzedaży w Indiach oraz uzyskiwanie dodatnich wyników w spółce Sonel India. Wraz ze wzrostem sprzedaży prowadzonej przez ten podmiot istotny jest rozwój sprzedaży mierników. W szczególności zarząd liczy na istotne przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2017 roku, wynikające z aktywnego uczestnictwa w przetargach organizowanych w tamtym rejonie świata – czytamy w raporcie kwartalnym. W Stanach Zjednoczonych spółka chce sprzedawać głównie produkty do pomiaru jakości energii, a rynek amerykański z czasem ma stać się znaczący w całej strukturze eksportu. Po pierwszych trzech kwartałach cały eksport grupy stanowił prawie 53% ogólnej sprzedaży. - Mierniki Sonel muszą zaistnieć na rynku amerykańskim uzyskując licząca się pozycję na rynku przyrządów pomiarowych. Równoległy rozwój usług doradczych powinien zapewnić stabilność i umożliwiać wypracowywanie nadwyżek finansowych. W IV kwartale 2017 roku firma amerykańska powinna dokonać pierwszych regularnych sprzedaży mierników z oferty – wynika z raportu za III kwartał. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-2