reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 23 listopada 2009

Elhurt inwestuje w technologię kontroli produkcji

W celu zwiększenia jakości produkcji Elhurt wdrożył system automatycznej inspekcji optycznej (AOI) produkcji Aleader Vision Technology

System automatycznej inspekcji optycznej jest jednym z kluczowych elementów doskonalenia procesu produkcyjnego PCBA. Użycie AOI do kontroli 100% produkowanych modułów pozwala w dużym stopniu wyeliminować ewentualne defekty montażu. Wykorzystanie narzędzi statystycznych analizujących wyniki inspekcji pozwala monitorować i na bieżąco modyfikować procesy produkcyjne w celu osiągnięcia wymaganego poziomu niezawodności. System firmy Aleader został wybrany w drodze porównań i analizy systemów innych firm. Pod uwagę brano nie tylko wykrywalność błędów i liczbę fałszywych alarmów, ale przede wszystkim czas potrzebny na uruchomienie procesu kontroli dla danego projektu. Jest to kluczowe w branży EMS przy jednoczesnej obsłudze dużej liczby zróżnicowanych projektów. System inspekcji składa się z autonomicznego urządzenia inspekcyjnego zintegrowanego z odrębnym stanowiskiem naprawczym z pełnym wglądem w dokumentację inspekcyjną oraz stanowiskiem do przygotowania procesów kontroli. Umożliwia to jednoczesną inspekcję modułów, poprawę znalezionych błędów i przygotowanie systemu do następnego zlecenia. Inspekcja i analiza odbywa się z pełnym użyciem obrazów kolorowych (a nie tylko w odcieniach szarości). Wdrożenie sytemu automatycznej inspekcji optycznej jest jednym z elementów inwestycji Grupy Elhurt, zwiększających jakość oferowanych usług z zakresu EMS. Kolejnymi krokami będą systemy do inspekcji X-ray oraz urządzenia do przeprowadzania zawansowanych testów wewnątrzobwodowych ICT.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-2