reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 17 listopada 2017

Nowy projekt VIGO System

Dużo dobrych wiadomości od VIGO: spółka zwiększa przychody i zyski, uzyskała już zgodę na budowę zakładu i uczestniczy w nowym projekcie unijnym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie do wniosku o wsparcie projektu „Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (LWIR)”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach I konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG. Projekt realizowany będzie przez: Instytut Technologii Elektronowej – lidera projektu, Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Rzeszowską oraz VIGO System SA. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 6 490 261 zł z czego VIGO System otrzyma na opracowane rozwiązania 870 374 zł. W ramach projektu, VIGO System odpowiada za opracowanie technologii materiałów i struktur przeznaczonych do detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (8-14 μm) w podwyższonych temperaturach (>200 K). Podany zakres spektralny jest ważny z punktu widzenia wielu zastosowań, w tym wojskowych (obrazowanie, detekcja śladowych ilości gazów bojowych), cywilnych, medycznych, przemysłowych (kontrola i diagnostyka), kosmicznych (obserwacja Ziemi z kosmosu, detekcja śladowych ilości substancji) czy środowiskowych (monitorowanie emisji gazów cieplarnianych). Przedmiotem projektu będą półprzewodnikowe supersieci II-go rodzaju na bazie związków antymonu grupy III układu okresowego. Materiał ten jest uznawany za następcę tellurku kadmowo-rtęciowego (HgCdTe), który jest obecnie powszechnie stosowany w przyrządach do wykrywania podczerwieni. Idea półprzewodnikowych supersieci II-go rodzaju została zaprezentowana na początku lat 70-tych XX-go wieku, jednak dopiero na przełomie lat 80-tych i 90-tych wykonane zostały prace teoretyczne i eksperymentalne wskazujące ich potencjał. Wykazano, że antymonkowe supersieci cechują się szeregiem właściwości, które pozwalają na uzyskanie lepszych parametrów materiałowych i przyrządowych w porównaniu do HgCdTe.
- Mamy za sobą solidny kwartał, tak pod względem bieżących wyników finansowych jak i budowania relacji z biznesowych z dotychczasowymi i przyszłymi kontrahentami. Liczymy, że intensywne działania sprzedażowe i promocyjne ostatnich miesięcy już w 2018 r. przyniosą zauważalny wzrost sprzedaży spółki, tak adresowanej do dynamicznie rozwijających się obecnych klientów VIGO System, jak i zupełnie nowych partnerów, o których pozyskanie aktywnie zabiegamy. Szczególnie duże nadzieje wiążemy z ekspansją na rynkach krajów azjatyckich, z Chinami i Japonią na czele. Jedną z najbardziej perspektywicznych aplikacji naszych detektorów na rynku chińskim są systemy bezpieczeństwa kolejowego. Liczymy, że już w 2018 r. uda się nam zrealizować dostawy do chińskich podmiotów specjalizujących się w systemach dla kolei szybkich prędkości – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System.
VIGO opublikował także kwartalny raport finansowy. Spółka wypracowała w 3 kwartałach 2017 r. 21,6 mln zł przychodów, o ponad 20% więcej niż rok wcześniej. EBITDA spółki po 9 miesiącach br. wyniosła 11,0 mln zł, wobec 8,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto - 9,0 mln zł (6,8 mln zł w 3 kwartałach 2016 r.). W samym III kwartale 2017 r. VIGO System osiągnęło 6,7 mln zł przychodów i 2,8 mln zł zysku netto. Strategia rozwoju VIGO System na najbliższe lata przewiduje m.in. wzrost mocy produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim, którego uruchomienie eliminuje istniejące wąskie gardła w procesie produkcyjnym spółki, umożliwiając efektywną produkcję długich serii detektorów i wzrost wolumenu produkcji z obecnych 6 tys. sztuk do nawet 100 tys. detektorów rocznie. W ramach projektu zakończono już prace projektowe oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę zakładu. W III kwartale rozpoczęto m.in. odwierty pod pompy ciepła, które będą zasilać nowy budynek w energię. Zakończenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy planowane jest na początek 2018 r., co pozwoliłoby rozpocząć właściwe prace budowlane w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-1