reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Qumak Przemysł elektroniczny | 09 listopada 2017

Polacy stworzą pierwszy na świecie mobilny symulator handlingowy

Czteroosobowa kabina, rękawice i okulary w technologii wirtualnej rzeczywistości, a także platformy o dwustopniowej swobodzie ruchu – tak będzie wyglądał nowoczesny symulator handlingowy.

Symulator zostanie zaprojektowany dzięki współpracy polskiej firmy technologicznej Qumak SA z Politechniką Warszawską (PW) oraz Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU (IKKU). Całkowity koszt przedsięwzięcia sięga 9 mln zł netto, z czego 5,6 mln zł netto to dofinansowanie od NCBiR. Projekt mobilnego symulatora dla operatorów obsługi naziemnej zakłada stworzenie urządzenia opartego na technologii wirtualnej rzeczywistości, które pomoże nie tylko w szkoleniach, ale jednocześnie wesprze proces wstępnej oceny predyspozycji kandydatów do pracy w tym zawodzie. W praktyce urządzenie pozwoli ograniczyć błędy popełniane podczas naziemnej obsługi samolotów, m.in. w trakcie obsługi pasażerów, ładowania bagażu czy uzupełniania paliwa i smarów.
- Nasz symulator handlingowy to pierwsze urządzenie na świecie przygotowujące do szkoleń w tak szerokim zakresie oraz pierwsze tego typu urządzenie mobilne, wyposażone w platformę transportową. Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby m.in. operatorów handlingowych, którzy odpowiadają za szkolenia pracowników obsługi naziemnej. Możemy powiedzieć, że Qumak po raz kolejny przeciera technologiczne szlaki w sektorze transportu – mówi Tomasz Zygmuntowicz, wiceprezes zarządu Qumak S.A.
Głównym zadaniem symulatora będzie odtworzenie warunków panujących podczas sterowania pojazdami obsługi naziemnej, co w przyszłości ma skutkować zmniejszeniem liczby kolizji na płycie lotniska. Liderem konsorcjum z PW oraz IKKU, a także głównym wykonawcą całego projektu, jest spółka Qumak SA. Zakończenie projektu przewidziano na pierwszy kwartał 2020 roku. Oprócz rzeczywistych procedur szkoleniowych dla konkretnego lotniska, specjaliści opracują również moduł analityczny pozwalający określić zdolność kandydatów do pracy w trudnych warunkach, a także oceniający ich pod kątem cech psychomotorycznych, czyli m.in. koordynacji wzrokowo-ruchowej, oceny odległości czy koordynacji ruchu. Symulator pozwoli także na ćwiczenie tych czynności, których szkolenie w codziennych warunkach lotniskowych jest zbyt niebezpieczne. Projekt jest już drugim przedsięwzięciem firmy Qumak SA w zakresie symulacji. W 2016 roku spółka wprowadziła na rynek zaawansowany technologicznie symulator lokomotywy SIMTRAQ, służący do szkolenia maszynistów w warunkach wirtualnej rzeczywistości.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2