reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 08 listopada 2017

SiDLY pozyskało nową rundę inwestycyjną

Dzięki pozyskanemu finansowaniu spółka planuje wdrożyć nowy system teleopieki oparty o autorskie rozwiązanie wearable. SiDLY zamierza rozwijać działalność na rynkach zagranicznych.

W październiku SiDLY podpisało umowę inwestycyjną, na mocy której do grona udziałowców i inwestorów SiDLY dołączyły dwa fundusze: InnoVenture i Simpact.vc. Inwestycja pozwoli spółce na budowę innowacyjnego systemu teleopieki, przeznaczonego m.in. dla jednostek opiekuńczych i nowoczesnych firm wdrażających systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy.
System teleopieki, który dzięki finansowaniu buduje spółka, przeznaczony jest dla klienta instytucjonalnego. Kolejne kroki milowe SiDLY to wdrożenie nowej wersji systemu i pozyskanie odpowiedniego partnera do wejścia na rynek niemiecki. Spółka pozyskała 2 mln PLN.
Dotychczasowa współpraca z klientami z Polski, Wielkiej Brytanii, Izraela, czy USA umożliwiła SiDLY zbudowanie założeń do systemu który ma szansę stać się najefektywniejszym systemem w opiece nad seniorami i pracownikami podwyższonego ryzyka – podkreśla spółka w komunikacie. - Zdecydowaliśmy się na współpracę z funduszami InnoVenture i Simpact.vc ze względu na silne kompetencje biznesowe zgromadzone wokół funduszy oraz tożsame spojrzenie na obligatoryjność prac rozwojowo-badawczych w procesie rozwoju spółki SiDLY. InnoVenture silnie inwestuje w branżę medyczną i technologii medycznych, dzięki czemu SiDLY ma możliwość podjęcia współpracy z funduszem już na etapie prac R&D. Ponadto zespół InnoVenture tworzą eksperci m.in. w komercjalizacji wyników prac R&D, co stanowi dla SiDLY cenne wsparcie w dalszym rozwoju spółki. Pełne zrozumienie istotności prac rozwojowo-badawczych zainicjowało owocną współpracę w rozwoju rynku teleopieki. Natomiast kooperacja z funduszem Simpact.vc pozwoli spółce na zwiększenie dostępu do wiedzy eksperckiej dotyczącej realizacji projektów Social Impact. Podkreślenia bowiem wymaga fakt, że strategia spółki SiDLY związana ze zwiększeniem dostępu do ochrony zdrowia m.in. seniorów jest zbieżna ze strategią funduszu Simpact, który jako podmiot Impact Investing działa na rzecz m.in. rozwoju i poprawy jakości życia. Zbieżność wizji obu organizacji powoduje efekt synergii w realizacji celów strategicznych. Ponadto, doświadczona kadra zarządzająca funduszem Simpact będzie wsparciem dla założycieli w operacjonalizacji strategii rozwoju spółki na rynkach zagranicznych – powiedziała Edyty Kocyk, CEO SiDLY. Wielkość inwestycji może zostać zwiększona do kwoty 5 mln PLN.
reklama
August 16 2022 15:41 V20.8.14-1