reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 listopada 2009

Testy w temperaturze 85°C dla elektroniki

W ostatnim czasie firmy z branży motoryzacyjnej zaczęły wymagać wykonywania godzinnych testów funkcjonalnych w temperaturze 85°C.

Aby sprostać tym wymaganiom, możliwe jest zastosowanie dwóch różnych rozwiązań, których wybór podyktowany jest ilością produktów, jakie należy przebadać. Co więcej, rozwiązanie powinno być również dostosowane do istniejącego otoczenia produkcyjnego. Pierwsze z rozwiązań jest odpowiednie dla małych i średnich serii produkcyjnych. Sugeruje się w tym przypadku stosowanie komór temperaturowych, w których dokonuje się testów w trybie ciągłym. Wadą takiego rozwiązania jest duży nakład pracy manualnej, wymaganej przy ich obsłudze. Co więcej, rozwój rozwiązań mechanicznych oraz okablowania komór wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo, celem równoległego przeprowadzania testów wielu produktów, niezbędne jest zastosowanie bardzo skomplikowanych systemów testowych. Aby umożliwić testowanie dużych ilości produktów w wysokiej temperaturze, niezbędne jest zastosowanie systemu o wysokiej efektywności i przepustowości. W tych przypadkach, znacznie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest użycie tuneli temperaturowych, zapewniających nieprzerwane oddziaływanie na badane produkty. Wymaganiem przemysłu motoryzacyjnego jest wykonanie testu funkcjonalnego, obejmującego nieprzerwany kontakt z produktem w temperaturze 85°C. Generalnie, należy zadać pytanie, czy zadanie to może zostać odpowiednio wypełnione, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki technologiczne i ekonomiczne. Technicznie rzecz biorąc, taka procedura testu jest jak najbardziej możliwa, lecz wiąże się ona z ekstremalnie wysokimi nakładami kapitałowymi. Alternatywą jest poddanie produktów ciągłemu oddziaływaniu prądu oraz prowadzenie testów jedynie podczas ‘przystanków’ w procesie produkcji. Na dzień dzisiejszy, rozwiązanie takie spełnia wymagania przemysłu i może być zrealizowane przy znacznie skromniejszych nakładach inwestycyjnych. Autor: Michael Kaltenbach, Sales Manager, ENGMATEC GmbH, Radolfzell, Niemcy.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-1