reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Tauron Przemysł elektroniczny | 31 października 2017

Kolejne środki unijne dla Tauronu

Tauron Dystrybucja pozyskał ze środków unijnych kolejne 33 mln PLN na projekty inwestycyjne związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej.

W sumie spółka podpisała już 27 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji blisko 160 mln PLN. Cztery umowy na dofinansowanie zostały podpisane 27 października w Ministerstwie Energii w Warszawie. Z otrzymanych środków unijnych będą współfinansowane zadania związane z rozwojem i wdrażaniem inteligentnych systemów dystrybucji energii elektrycznej, na niskich i średnich poziomach napięcia oraz wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Pozyskane środki uzupełniają finansowanie planowych nakładów inwestycyjnych Grupy TAURON, które w obszarze dystrybucji energii wynoszą w 2017 roku 1,8 mld PLN.
reklama
reklama
May 12 2021 10:24 V18.17.4-1