reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 26 października 2017

DISKUS utworzy centrum badań i rozwoju

Firma uruchomi centrum B+R, w którym prowadzone będą badania związane z usuwaniem danych zapisanych na nośnikach magnetycznych oraz nośnikach z pamięcią flash.

"Uruchomienie laboratorium badawczo - rozwojowego w firmie DISKUS Polska Sp. z o.o." to temat projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 2 mln PLN, z czego dofinansowanie wynosi niemal 890 tys. PLN. - Przy aktywnym wsparciu funduszy Unii Europejskiej, nasza firma zamierza rozwinąć działalność badawczo-rozwojową, poprzez uruchomienie nowego laboratorium w budynku zlokalizowanym w centrum Wieliczki – informuje firma w komunikacie. W wymiarze inwestycyjnym projekt obejmuje:
  • wykonanie prac adaptacyjnych oraz instalacyjnych,
  • zakup wyspecjalizowanej aparatury pomiarowej do laboratorium.
DISKUS Polska zamierza także zwiększyć potencjał kadry badawczo-rozwojowej oraz wprowadzi zmiany organizacyjne w firmie. DISKUS Polska od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową, a potrzeba utworzenia własnego centrum wynika z sukcesywnego i dynamicznego procesu rozwoju – podkreśla spółka. Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności poprzez rozwinięcie działu badań i rozwoju oraz stworzenie możliwości wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych rozwiązań, które będą opracowywane w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych. Firma nie tylko zamierza przygotować, wyposażyć i uruchomić laboratorium, ale nawiązać stałą współpracę z Instytutem Technologii Elektronowej. DISKUS Polska to firma IT, której działalność składa się z trzech podstawowych filarów: Security – usługi kasowania danych z nośników magnetycznych, Data Center – dostarczanie rozwiązań do centrów danych oraz Storage – rozwiązania z zakresu archiwizacji danych.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 04 2020 10:54 V18.6.10-2